Március 27-én a II. Eger – Közösség – Együttműködés című közösségszervezés és a közösségi művelődés szakmai nap keretében kötött együttműködési megállapodást egymással az Eszterházy Károly Egyetem és az NMI Művelődési Intézet. A leendő partnerség pillérei között van a szakember-utánpótlás biztosítása jegyében a közösségi művelődés tanári szak és a közösségszervezés alapszak továbbfejlesztése, a szakmai gyakorlóhelyek biztosítása, valamint a kultúrakutatásban való szerepvállalás is.

Az Észak-magyarországi régió önálló, többkarú egyetemeként az Eszterházy Károly Egyetem közművelődési szakterület és szakember-utánpótlás egyik kiemelkedő intézménye, melynek társadalmi beágyazottságát számos szakmai partnerség támogatja. Az NMI Művelődési Intézet országos hálózatban rendszeresen kezdeményez helyi, megyei és országos szintű, valamint Kárpát-medencei kulturális, közösségi és a területet érintő felsőoktatási folyamatokat, szakmai programokat. A két szervezet közös céljaként jelölte meg a közművelődési intézmények, civil szervezetek szakmai utánpótlásának biztosítását, az ott dolgozó munkatársak elméleti és gyakorlati ismereteinek fejlesztését, a közösségi művelődéssel összefüggő szakmai törekvések támogatását, és a fejlődést elősegítő együttműködések erősítését.

Az együttműködési megállapodás aláírására a szakmai nap megnyitóján került sor. A dokumentumot az Eszterházy Károly Egyetem részéről Dr. Liptai Kálmán rektor, az NMI Művelődési Intézet képviseletében pedig Kárpáti Árpád ügyvezető igazgató látta el kézjegyével.

Felvezető beszédében Dr. Liptai Kálmán kiemelte, egyetemünk közel áll a valós problémákhoz, s a problémák felé mutató, azok megoldását ígérő projekteken dolgozik. Mindezt úgy igyekszik elérni, hogy a projekteken dolgozók elmennek oda, ahol a probléma található, azaz Eszterházy Károly szellemi örökségét követve a „kapukat a XXI. században is szélesre kell nyitni”, ennek szellemében egyfajta jelképes kapunyitás minden, a maihoz hasonló partneri együttműködés, amellyel új és újabb szakmai területek tudnak összekapcsolódni.

Kárpáti Árpád köszöntőjében rámutatott a közösségi művelődési szakma társadalmi elismertségének és szükségességének növekedésére, a területen megvalósult innovatív kezdeményezések sokaságára, s azok társadalom- és gazdaságfejlesztő hatására. A következő évek kiemelt feladatai közé tartozik – hangsúlyozta a Művelődési Intézet igazgatója -, hogy a települések közösségi folyamataiba felkészült, gyakorlati ismeretekkel rendelkező szakemberek kapcsolódhassanak be, melyhez magas színvonalú elméleti képzésre, felkészült gyakorlóhelyekre és a közösségi művelődés sokszínűségét integráló elhivatott gyakorlatvezetőkre lesz szükség.

Kárpáti Árpád zárszavában utalt arra is, hogy az NMI Művelődési Intézet céljai között szerepel, hogy a felsőoktatási intézményekkel sorra olyan tartalmas megállapodásokat kössön, amelyek az elindult szakmafejlesztési folyamatok továbbvitelét biztosítják az ország és Kárpát-medence teljes területén.

A szakmai nap programja Gulyás Sándor Acsán készített fotóinak bemutatásával, egy kistelepülés életének megelevenítésével vette kezdetét, majd kerekasztal-beszélgetés következett végzett hallgatók — köztük az NMI Művelődési Intézet képzési fejlesztő munkatársa, Csulák-Muliter Mariann — részvételével, akik a munka világában szerzett sikereikről, elhelyezkedési lehetőségeikről és az intézményhez való kötődésükről beszéltek.