2018 a kulturális örökség európai éve. A kezdeményezés azt hivatott elősegíteni, hogy minél többen fedezzék fel és ismerjék meg Európa kulturális hagyatékát. Az NMI Művelődési Intézet több szakmai eseménnyel és tevékenységgel is csatlakozott a kezdeményezéshez. A Művelődési Intézet interdiszciplináris online tudományos folyóirata, a Kulturális Szemle a kezdeményezéshez csatlakozva tematikus számot jelentet meg a kulturális örökségekkel kapcsolatban. A tematikus lapszámban egyaránt publikálhatnak hazai és nemzetközi vonatkozásban tapasztalt és junior kutatók. A publikációkat magyar vagy angol nyelven 2018. május 31-ig várjuk.

A Kulturális Szemle folyóirat tematikus számában körüljárja a kulturális örökségek témakörét. Egyrészt a kulturális örökségekkel foglalkozó szakirodalmi háttér, a korábbi kutatások eredményei kerülnek bemutatásra, másrészt az olvasók megismerhetik az új kutatási eredményeket a kulturális örökségek témakörével kapcsolatosan. Az NMI Művelődési Intézet működése során számos kutatása kapcsán érintette a kulturális örökségek témáját, akár egy-egy emblematikus személy szellemi örökségének felméréséről (pl. Rákóczi Ferenc, Petőfi Sándor), akár a mindennapi hagyományok, értékek feltárásáról legyen szó. A Művelődési Intézet országos lefedettséget biztosító kiterjedt partnerhálózata lehetőséget biztosít a helyi hagyományok és a kulturális örökség alapos és kellő mélységű megismerésére, a sajátosságok felmérésére. Ezeknek a kutatásoknak az összegző feldolgozása történik meg a 2018-ban megjelenő tematikus számban.

A folyóirat a tematikus szám célkitűzéseivel összhangban küldetésében is megfogalmazta, hogy a kultúra széles spektrumán, de elsősorban a közművelődés és a közösségi művelődés témaköreiben, illetve az ezekkel kapcsolatba hozható témákban bemutassa a tudományos relevanciával bíró fontos kutatásokat, tanulmányokat, köteteket és konferenciákat. A Kulturális Szemle alapítói célul tűzik ki egy Kárpát-medencei magyar Kulturális Szemle működtetését.

A Művelődési Intézeten túl számos felsőoktatási intézmény szaktanszéke érinti a kulturális örökség kutatását és oktatását, valamint a határon túli magyar közművelődési szervezetek és felsőoktatási intézmények is foglalkoznak a témakörrel. A tematikus szám célja, hogy minél szélesebb körből mutassa be a Kárpát-medencében kulturális örökség kutatással foglalkozó szakembereket és kutatási eredményeiket. Ennek érdekében a szám összeállítása során a folyóirat szerkesztősége az ő munkáikból is válogat.

A Kulturális Szemle a kulturális örökség európai éve honlapján

A Kulturális Szemle elérhetőségei: http://www.kulturalisszemle.hu/, kulturalisszemle@nminkft.hu

Bővebben a kulturális örökség európai évéről