Az Országgyűlés 2017-ben módosította a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényt (Kultv.), mely 2018. január 2-től lépett hatályba.

A jogszabály változásából következően a közművelődési tevékenység támogatását kötelező feladatként ellátó települési önkormányzatok 2018-ban a korábbi évekhez képest több alkalommal tárgyalnak közművelődési napirendet. A közművelődési tevékenységet alapfeladatként ellátó közművelődési intézmények, a közművelődési szakemberek, a közművelődési feladatot közművelődési megállapodással ellátó szervezetek, a közművelődési célú egyesületek is fokozottan figyelnek az őket érintő teendők megoldására.

A Kultv. 100. § (1) bekezdés q) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Kormány újra szabályozta a kulturális szakértői tevékenység folytatásának feltételeit és a kulturális szakértői nyilvántartás vezetését a 416/2017. (XII. 18.) kormányrendeletben.

Aktuális cikkünkben a közművelődési szakértői tevékenység témakört dolgozzuk fel.

Kérdés: A közművelődési területen milyen szakágakban végezhető szakértői tevékenység?

Válasz: A 416/2017. (XII. 18.) Kormányrendelet 1. § c) pontja szerint a szakágak megegyeznek a közművelődési szakterületen a közművelődési intézmény és a közösségi színtér által nyújtott közművelődési alapszolgáltatások körével, melyek a következők: művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése; közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése; az egész életre kiterjedő tanulás segítése; amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység; tehetséggondozás és -fejlesztés; hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése, kulturális alapú gazdaságfejlesztés; egyéb közművelődési tevékenység.

Kérdés: Ki folytathat közművelődési szakértői tevékenységet?

Válasz: A 416/2017. (XII. 18.) kormányrendelet 2. §-a szerint közművelődési szakértői tevékenységet az folytathat, aki rendelkezik közművelődési mesterfokozattal és szakképzettséggel (a felsorolást a jogszabály 1. számú melléklete tartalmazza), a tevékenység megkezdését megelőzően szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlattal (a számítás alapja a képzettség megszerzését követően, a közművelődési szakmai munka- vagy feladatkörben eltöltött idő); a kulturális szakemberek szakmai továbbképzésének nyilvántartásba vételi szabályairól szóló kormányrendelet szerint nyilvántartott közművelődési szakértői, tanfolyamjellegű szakmai továbbképzés elvégzéséről tanúsítványt szerzett.

Kérdés: Mit kell tartalmaznia a bejelentésnek?

Válasz: A 416/2017. (XII. 18.) Kormányrendelet 3. §-a szerint a bejelentésnek tartalmaznia kell a bejelentő természetes személyazonosító adatain túl annak a szakterületnek, szakágnak a megjelölését, amelyben a bejelentő kulturális szakértői tevékenységet kíván folytatni; a végzettségre, szakképzettségre utaló adatokat; a szakmai gyakorlat megszerzésének helyére, idejére vonatkozó adatokat (ideértve a betöltött munka- vagy feladatkört) és a végzett szakmai tevékenységet. A bejelentéshez mellékelni kell a hatósági erkölcsi bizonyítványt, mely igazolja a büntetlen előéletet és azt, hogy a személy a közművelődési szakterületen végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll. A bejelentést a kormányzati portálon elérhető adatlap kitöltésével lehet megtenni.

Kérdés: Mit kell tennie annak a közművelődési szakértőnek, aki korábban kiadott engedélye alapján jelenleg szerepel a hatóság által vezetett kulturális szakértői nyilvántartásban?

Válasz: A 416/2017. (XII. 18.) kormányrendelet 6. § (2) bekezdés szerint a rendelet nem érinti a kulturális szakértői tevékenység folytatásának feltételeiről és a kulturális szakértői nyilvántartás vezetéséről szóló 19/2010. (IV. 23.) OKM rendelet alapján jogosultságot szerzett szakértők jogosultságának fennállását. Ez azt jelenti, hogy az az átvett szakértő, akinek a régebbi jogszabály szerint az iskolai végzettsége megfelelt az engedély kiadás feltételeinek, annak csak a tanúsítványt adó szakértői képzést kell elvégeznie legkésőbb 2020. január 31-ig, tehát nem kell megszereznie a közművelődési mesterfokozatot és szakképzettséget.

Kérdés: Hol lehet jelentkezni a közművelődési szakértői tanfolyamra?

Válasz: A közművelődési szakértői tanfolyam szervezésével az NMI Művelődési Intézet Közhasznú Nonprofit Kft. foglalkozik. A képzés leírása a Művelődési Intézet honlapján itt található meg.

Jelentkezni az online jelentkezési űrlap kitöltésével és beküldésével lehetséges ezen a linken.

A témakörrel kapcsolatos további kérdések feltehetők az NMI Művelődési Intézet megyei irodáiban dolgozó szakmai munkatársaknak, beküldhetők a titkarsag@nminkft.hu elektronikus levélcímre is.