Hagyományőrző, kulturális és civil élet támogatása

Magyarország Kormányának felhívása a nonprofit szervezet, önkormányzat és egyház támogatása: a térség helyzetfeltárásában egyértelműen erősségnek mutatkozik a gazdag hagyomány és tájjellegre épülő turisztikai vonzásleltár, valamint az erre épülő civil kezdeményezések. A Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület helyi stratégiájában meghatározott témára irányul, amely hagyományon, adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt a települések fejlődése szempontjából fontos. Hozzájárul a vidéken élők megélhetésének javításához, az élhetőbb környezet biztosításához, a hátrányos helyzetűek felzárkóztatásához. A projekt hozzájárul területünkön a közösségi-, kulturális-, természeti-, környezeti értékek megőrzéséhez, vagy újak létrehozásához. A projekt megvalósítása segíti a helyiek iskolán kívüli képzését, hozzáférését az információhoz és a tudáshoz, támogatja a gazdálkodó szervezetek helyi szellemi kapacitások, szolgáltatások iránti igényének kielégítését, a nonprofit szervezetek eszközellátásának bővítését az alapszabályban megjelölt céljaik elérése érdekében. Az intézkedésben felsorolt célok megvalósulásáért, az esélyegyenlőségért és hagyományok megőrzéséért sokat tehetnek a térségben található, komoly eredményeket felmutató civil szervezetek is. Azért is kiemelkedően fontos a helyi közösségek, civil szervezetek támogatása, mert számukra kevés elérhető forrás jelenik meg a térségben, fejlődésük és tudásátadásuk a fiatalabb generációk számára a LEADER források által biztosított. érdekében. Jelen felhívás keretében a helyi támogatási kérelem benyújtására 2019. december 13-ig van lehetőség.

Felhívás

Közösségi terek és kapcsolódó szolgáltatások

Magyarország Kormányának felhívása a Dél-Nyírség, Erdőspuszták LEADER Egyesület Helyi Akciócsoport (a továbbiakban: HACS) területén székhellyel vagy telephellyel rendelkező önkormányzatok, civil és nonprofit szervezetek, illetve egyházi jogi személyek támogatása: az Akcióterületen élők életminőségének a javítása, a települések vonzóbbá tétele és a helyi közösségek megerősítése érdekében. Jelen felhívás keretében a helyi támogatási kérelem benyújtására 2020. december 31-ig van lehetőség.

Felhívás