Tisztelt Munkatársak! Kedves Szakmai Partnerek! Az NMI Művelődési Intézet ügyvezetői feladatait 2018. június elsejétől látom el, a magyar közösségi művelődés országos módszertani fejlesztő intézményébe azonban nem ismeretlenként érkeztem. 2012 nyarától főigazgatója voltam a gazdasági társaság szellemi elődjének.

Munkám egyik legnagyobb eredményének a közösségi művelődési feladatellátást helyi szinten segítő országos irodahálózat kialakítását tartom – azt a hálózatot, mely a kulturális kormányzat céljainak operatív bázisává vált, s mely azóta számtalan partnerséget, együttműködést, kapcsolatot épített ki, mintaprogramokat valósít meg, s közösségi kezdeményezések kovászaként működik.

2015 tavaszától a kormányzati ciklus végéig három és fél éven át az Emberi Erőforrások Minisztériuma Kultúráért Felelős Államtitkárság helyettes államtitkári teendőit láttam el. A kulturális alapellátás, a kulturális javakhoz való széles körű hozzáférés biztosításának, valamint az értékelvű közösségek szakmai támogatását továbbra is hívatásomnak tekintem.

Az NMI Művelődési Intézet ügyvezetőjeként arra törekszem, hogy az állami közművelődési feladatokat ellátó gazdasági társaság az erős szakmai beágyazottság jegyében és a Kárpát-medencei szintű tevékenység biztosításának küldetésével folytassa szakmafejlesztő tevékenységét és a Kulturális Alapellátás rendszerének módszertani támogatását. A közösségi művelődés kiemelt területének tekintem a Kárpát-medencei népfőiskolai hálózat kiépítését, a népfőiskolák helyzetének megszilárdítását, a szakmai utánpótlást biztosító felnőttképzési kínálat bővítését, valamint a kistelepülések kulturális, közösségi kínálatának bővítését.

A Nemzeti Művelődési Intézet tevékenységét – az országos közművelődési feladatellátás átszervezésével – a Népfőiskola Alapítvány által létrehozott NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. folytatja 2017. január 1. óta. Köszönettel tartozom Kárpáti Árpádnak azért, hogy vezetésével az NMI Művelődési Intézet nemcsak sikerrel vitte tovább a Nemzeti Művelődési Intézet szellemi hagyatékát, hanem kibővített szakmai tartalommal, új partnerek bevonásával működtette azt.