2018. október 25–26-án szakmai konferenciát rendeznek Fotográfia és irodalom címmel a budapesti Magyar Fotográfusok Házában, a Mai Manó Házban (1065 Budapest, Nagymező utca 20.). A tervezett előadások címét és 1000-1500 karakteres absztraktját 2018. június 25-ig várják a fotoirodalom@gmail.com e-mail címre.

A konferencia a francia Phlit kutatócsoport kutatásaira, illetve a témában már megjelent magyar kutatásokra alapozva tűzi ki céljául a magyar fotóirodalmi művek összefogó teoretikus és történeti elemzését, a magyar fotóirodalmi irányzatok és sajátosságok feltérképezését. Célja továbbá a phlit.org adatbázis mintájára létrehozott és folyamatosan épülő MAFIA (Magyar Fotóirodalmi Adatbázis) adatbázisában összegyűjtött és láthatóvá tett fotóillusztrált művek kontextusba helyezése.

A fotóirodalom körébe tartoznak az írókról készült fotográfiák, íróknak a fotográfiáról, fotográfusokról készült illusztrált vagy illusztráció nélküli elméleti és szépirodalmi szövegei, a fotográfusok és írók összefogásából vagy egymásra hatásából készült művek, egyes szerzőknek retrospektív módon felértékelődött és a műveikhez köthető amatőr vagy családi fotóarchívuma, valamint olyan szerzők művei, amelyek egyszerre használják és jeleskednek mind a két kifejezési formában és tudatosan vegyítik is őket.

A konferencia előadásai többek között a következő kutatási irányokra terjedhetnek ki:

  1. Innovatív kortárs fotó-szöveg kombinációk:
  2. A fotóirodalom történeti megközelítése
  3. Fotóelméleti és fotóirodalom elméleti megközelítések
  4. A fotográfia, mint ekphraszisz
  5. Komparatív elemzések

További információ