A Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum 2016 októbere óta negyedévente jelenteti meg intézeti folyóiratát, a Rendszerváltó Archívumot. A folyóirat kimondott célja az intézetben folyó munka szélesebb közönséggel való megismertetése, igyekezve bepillantást nyújtani a Kutató Intézet által őrzött vagy kezelt anyagok, iratok világába is.

Hasonló célkitűzéssel és tematikával, azonos címen 2002-ben Lezsák Sándor indított folyóiratot Lakiteleken, ami csak három lapszámot élt meg. A mostani szerkesztők indokoltnak tartották a korábbi periodika szellemiségének továbbvitelét, felélesztését. A lap külcsíne változott ugyan, de a célok változatlanok maradtak: a legfontosabb csomópontokra kíván reflektálni, elsősorban a még történelemmé nem vált rendszerváltás egy-egy területének alaposabb körüljárásával.

A RETÖRKI égisze alatt megjelenő folyóirat minden száma egy-egy nagyobb tematikát kíván bemutatni. Az eddigi alkalmak során 1956 és a rendszerváltás, a rendszerváltás pártjai, a rendszerváltás sajtója, az 1987-es lakiteleki találkozó, Kárpátalja, az 1990-es választás, és legutóbb, idén júniusban Erdély kérdése került terítékre. Mindezek mellett 2017 végén az intézet külkapcsolatait bemutató magyar-angol nyelvű különszám is megjelent. A szeptemberben megjelenő harmadik idei szám elsősorban a privatizáció kérdésével foglalkozik.

A lapban többnyire tudományos igénnyel megírt tanulmányok kapnak helyet, illeszkedve az adott szám témájához. A tanulmányokhoz kapcsolódik a korabeli sajtóból, vagy egyéb helyeken megjelent írásokból összeállított Történeti szöveggyűjtemény és az eredeti dokumentumokat felvonultató Archívum rovat. Nem mindig kötődik szorosan a lapszám tematikájához egy-egy recenzió, filmismertetés, vagy szövegközlés, azonban ezek is valamilyen formában érintik az Intézet munkásságát. A Művészet rovat elsősorban – gyakran kapcsolódva az adott szám vezérfonalát adó tematikához – kevésbé ismert, nem annyira hangsúlyozott eseményt vagy szereplőt kíván bemutatni.

A folyóirat elektronikus formátumban és nyomtatásban is megjelenik. Online a RETÖRKI honlapján keresztül érhető el (http://archivum.retorki.hu/folyoirat), a nyomtatott példányok pedig korlátozott számban az intézet budapesti telephelyén (1062 Budapest, Andrássy út 100.) vehetőek át.