A Nemzeti Művelődési Intézet kezdeményezésére, s tekintettel a közösségi művelődés társadalmi hasznosságára és közösségformáló erejére, a kormányzat január 9-én döntést hozott arról, hogy újra lehetőség lesz a közművelődés legmagasabb, az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésre, a Bessenyei György-díj elnyerésére.

Az emberi erőforrások minisztere 1/2019. (I. 9.) EMMI rendelete (az Emberi Erőforrások Minisztere által adományozható elismerésekről szóló 26/2016-os EMMI rendelet módosítása) szerint a miniszter által adományozandó közművelődési díjak a kulturális ágazatban a Csokonai Vitéz Mihály-díj, valamint a Bessenyei György-díj.

A díj azoknak a közművelődési intézményekben, más szervezetekben dolgozó közművelődési szakembereknek adományozható, akik huzamosabb ideig kiemelkedő közművelődési tevékenységet folytatnak, elméleti tevékenységükkel, új módszerek kidolgozásával, azok alkalmazásával és terjesztésével szolgálják a korszerű művelődést és a művészi ízlés fejlesztését.

2019-ben egyszeri módon a Bessenyei György-díjjal tíz szakembert méltatnak, a díjat a továbbiakban évente öt személy kapja.

További részletek: Magyar Közlöny 2019. évi 3. szám