A Nemzeti Művelődési Intézet kötetsorozatot indít Tudástár a közösségi művelődésben címmel. A kötetek a Nemzeti Művelődési Intézet által megvalósított „Közművelődési szakemberek 2017. évi támogatott továbbképzési programja” keretében 2017 őszén és 2018 tavaszán készültek, és mostantól elektronikus kiadvány formájában elérhetőek.

A tananyagok jól hasznosíthatók a szakemberképzés különböző szintjein: a középfokú és felsőfokú OKJ-s szakmai képzésektől a felsőoktatás közösségszervezés BA, közösségi művelődés tanári MA és kulturális mediáció MA szakjain át a szakmai továbbképzésekig és az önképzésig egyaránt. Azonos szerkezetűek, az egyes témák elméleti hátterének felvázolása után a tananyagok megértését, elsajátítását, az adott témakörhöz kapcsolódó készségek fejlesztését szolgáló gyakorlatokat és tanulmányokat tartalmaznak.

A sorozat folyamatosan bővül újabb szakmai anyagokkal. Az eddig megjelent kötetek az alábbi témákban jelentek meg:

 1. A közösségi művelődés képzési és továbbképzési rendszere
 2. A közösségfejlesztés alapjai a közművelődésben
 3. Közösségi események menedzsmentje
 4. Kulturális közösségi marketing és média ismeretek
 5. Minőségügy a közművelődésben
 6. Szervezési-vezetési ismeretek, vezetői feladatok a közösségi művelődésben
 7. Kulturális vállalkozás- és gazdaságfejlesztés
 8. Motiválás a közösségi művelődésben és az ifjúság bevonása
 9. Mentorok a közösségi művelődésben és az amatőr művészeti mozgalomban
 10. Kultúrakutatás módszertani alapjai
 11. Civil ismeretek a közösségi művelődésben
 12. Kulturális turizmus

A „Tudástár a közösségi művelődésben” címet viselő sorozat elkészítésében a Nemzeti Művelődési Intézet munkatársai és külső szakértők a felsőoktatásból, valamint a közösségi művelődés szakmából egyaránt részt vettek.

A „Tudástár a közösségi művelődésben” sorozat tananyagai ide kattintva elérhetőek.