Nyelvi és kulturális találkozások a 21. századi tudásszerzésben címmel konferenciát rendeznek a Lóvasút Kulturális és Rendezvényközpontban 2019. április 3–5-ig.

Nyelvi tájkép elmélete és gyakorlata 3. – Magyarországi nemzetiségi körkép

PROGRAM

8.00–9.00 Regisztráció
9.00–9.15 Megnyitó: Prószéky Gábor, igazgató MTA Nyelvtudományi Intézet
9.15–9.45 Bartha Csilla: Multimodális szemiotikai repertoárok, ideológiai többszólamúság – Kritikai nyelv(észet)i tájkép
9:45-10:15 Erb Maria: Magyarországi német tanösvények: a nyelvi-szemiotikai tájkép új elemei
10.15-10:45 Avanesian Alex: Az örmény írásbeliség kialakulása
10.45-11:15 Lásztity Péró – Káplán Szofia: Utcanevek a helyi nyelvi és kulturális tradíciók tükrében szerbek által lakott magyarországi településeken

11.15–12.00 Kávészünet

12.00–12.30 Tuska Tünde – Uhrin Erzsébet: Egy magyarországi szlovák közösség láthatóságának rögzítése – A 300 éves Békéscsaba rendezvénysorozatának nyelvi tájképe 2.
12:30–13.00 Rézműves Melinda: A falusi nyelvi tájkép a magyarországi roma közösségben
13.00–13.30 Stefuca Viktória: Az ukránság kultúrája a Magyarországon felállított emlékjelek tükrében

13.30–14.30 Ebéd

14:30–15.00 Bockovac Tímea Anita: A magyarországi horvátok nyelvi tájképe mint új kutatási terület – Megközelítések, lehetőségek
15.00–15.30 Gergye Eszter: „Băjási nostri áisj kusztá…” „A mi beásaink itt éltek…” – Avagy a nyelvi tájképben megjelenő beás nyelvi elemek szimbolikus funkciója
15.30–16.00 Menyhárt Krisztina: A magyarországi bolgárok nyelvi tájképe

16.00–16.45 Szünet

16:45–17.15 Borbély Anna: Nyelvi tájkép mint oktatási erőforrás a Méhkeréki Román Nemzetiségi Kétnyelvű Általános Iskolában
17.15–17.45 Pachné Heltai Borbála: Nyelvi ideológiák az iskolában: egy német nemzetiségi iskola szemiotikai tájképe
17.45–18.15 Romanek Péter Zalán: Modalitások, nyelvek, kultúrák kereszteződései – A magyarországi SIKET^VILÁG nyelvi tájképe

Forrás: Nemzetiségek.hu