A három intézményből álló konzorcium, melynek tagjai a Hagyományok Háza, a Népművészeti Egyesületek Szövetsége és az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft., a kulturális kapcsolatok bővítését, a szakmai tudásbővítés elősegítését és a helyi kulturális identitás erősítését tűzte ki célul. Hosszú távú, határon átívelő együttműködések kialakítása érdekében jelentkezési lehetőséget hirdet néptánctáborokban való részvételre 2019 nyarán. Szlovákia és Románia magyarlakta vidékeire várjuk a gyermekcsoportokat, ahol a résztvevők a helyi táncpedagógusoktól, zenészektől, „tiszta forrásból” megtanulhatják az adott falu, tájegység táncait, zenéit. Jelentkezési határidő: 2019. április 23.

Pályázók köre:
• Magyarország kevésbé fejlett régióiból, a legalább 3 éve működő amatőr néptáncegyüttesek, művészeti iskolák néptánccsoportjai

Nem pályázhatnak:
• Közép-magyarországi régió (Budapest és Pest megye) táncegyüttesei, illetve művészeti iskolák néptánccsoportjai

Benyújtandó dokumentumok:
• Jelentkezési lap
• Bemutatkozó szakmai anyag a csoportról, amiben kérjük, hogy azt is mutassák be, hogy az adott csoport milyen formában vesz részt a lakóhelye közösségi életében (max. 5 oldalban). A szakmai anyaghoz kérjük, hogy csatoljanak egy linket, ahol megtekinthető a csoport egy előadása, koreográfiája.

Elbírálásnál előnyt jelenthet:
• hátrányos helyzetű járásokban, településen élők csoportja

Az elbírálás szempontjai:
A határidőre beérkező pályázatokról a Hagyományok Háza szakemberei döntenek, a fenti szempontok figyelembevételével. 2019-ben összesen 120 főnek van lehetősége táborozásra, 2020-ban további pályázati lehetőség kiírását tervezzük.

A kiválasztott csoportok táborban való részvételi költségei közül az alábbi költségek alól mentesülnek:

étkezés,
szállás vagy sátorozási lehetőség,
szakmai programok költsége
csoportonként min. 20 fő max. 40 fő részvételével.

Az utazást a jelentkezőknek egyénileg kell megoldaniuk, kérjük, hogy csak azok a csoportok pályázzanak, akik ezt vállalni tudják.

További részletes pályázati információk a Hagyományok Háza honlapján olvashatóak.