Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet győri öntevékeny művészeti csoportok tevékenységének támogatására.

A pályázat célja:

Győr városában magas színvonalon működő öntevékeny művészeti csoportok szakmai fejlesztésének támogatása, működési költségeikhez kiegészítő hozzájárulás nyújtása, mely elősegíti a különböző művészeti ágakat művelő öntevékeny csoportok értékteremtő alkotásainak és produkcióinak létrehozásával, azok bemutatásával a város kulturális életének gazdagítását.

Pályázatot nyújthat be:

a) az előadó-művészetek (báb, színjátszás, vers- és prózamondás, ének, tánc, zene, egyéb) és a vizuális művészetek (képző-, fotó-, filmművészet, népművészet és tárgyalkotó művészetek, egyéb) bármely ágában jelenleg is működő, jogi személyiséggel rendelkező öntevékeny művészeti csoport,

b) az a) pont szerint működő, jogi személyiséggel nem rendelkező öntevékeny művészeti csoportot fenntartó költségvetési szerv, egyház, egyesület, alapítvány vagy kulturális alaptevékenységű nonprofit gazdasági társaság.

Benyújtási határidő: 2019. április 15. 15.00 óra – a postára adás utolsó napja.

Bővebb információ:

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.