A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) hivatalos értesítése értelmében, 2019. augusztus 1-től az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság megbízható adózónak minősül, mivel az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény értelmében az erre vonatkozó valamennyi törvényi feltételnek megfelel.

A vizsgálati eredményben szereplő minősítés kiemelten fontos igazodási pont a Nemzeti Művelődési Intézet számára, mivel megbízható adózóként az intézmény az általános szabályokhoz képest a jogszabály által biztosított különböző kedvezmények jogosultjává válik, ami előnyös pozíciót biztosít számára nemcsak az általános törvényi előírások hatálya alá tartozó egyszerű adózókkal, de a kockázatos adózókkal szemben is, akiket az adózás rendjéről szóló törvény meghatározott esetekben az általános szabályoknál szigorúbban ítél meg.

Az állami adó- és vámhatóság a cégjegyzékbe bejegyzett adózót, csoportos adóalanyt vagy áfa-regisztrált adóalanyt negyedévente, a tárgynegyedévet követő harminc napon belül minősíti, melynek keretében a megbízható adózóra, illetve a kockázatos adózóra vonatkozó feltételek fennállását vizsgálja.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.