Ebben az évben egy új szakmai civil szervezet jött létre a közösségi művelődés területén, amely várja az elkötelezett, tenni vágyó szakemberek csatlakozását. A Magyar Közösségépítők Értékszövetsége Egyesület elsődleges célja a Kárpát-medence és a diaszpóra magyar közösségi művelődésének fejlesztése, népszerűsítése. Az egyesület az utánpótlás megteremtése érdekében szakmai programokat szervez fiatal szakemberek számára, valamint kialakítja a kapcsolatteremtés, a tapasztalatszerzés és a tudásátadás innovatív alkalmait és fórumait.

Az egyesületet egyrészt olyan, a közösségi művelődés terén több évtizede dolgozó szakemberek hozták létre, akik a szakmában tapasztalható szakemberhiány, az utánpótlás nevelés támogatására keresik a megfelelő módszereket, lehetőségeket. A civil szervezethez olyan Kárpát-medencei fiatal szakemberek is csatlakoztak, akik már megtapasztalták a széles körű szakmai kapcsolatok, a hálózati együttműködés előnyeit, valamint azok szakmamegtartó és -fejlesztő erejét.

A Magyar Közösségépítők Értékszövetsége Egyesület fontosnak tartja, hogy megteremtse a kulturális érdeklődéssel rendelkező, a közösségi együttműködésre nyitott fiatalok megszólításának alkalmait. A szakmai érzékenyítés során a bevont fiatalok megismerhetik a közösségi művelődés eredményeit, a karrierépítés lehetőségeit annak érdekében, hogy hosszú távú életcéljukká váljon annak hivatásszerű gyakorlása. A civil szervezet Kárpát-medencei szinten tervez érzékenyítő, tapasztalatátadó, tudásmegosztó szakmai programokat, amelyek során a fiatalok találkozhatnak a mindennapok működő gyakorlataival, a közösségekkel végzett munka szépségével, az elért eredményekkel, és ezek során akár aktívan be is kapcsolódhatnak a folyamatokba.

A Magyar Közösségépítők Értékszövetsége Egyesület a fenti célok mentén keresi azokat a partnereket, szervezeteket, intézményeket, amelyekkel együttműködve közelebb juthat kiemelt célja eléréséhez, a szakmai utánpótlás biztosításához. Az egyesület alapítói és tisztségviselői szeretettel várják minden Kárpát-medencei fiatal kulturális szakember, közösségek iránt elkötelezett érdeklődő és az őket szakmai tapasztalatokkal mentorálni tudó szakemberek csatlakozási szándékát.

A szervezethez csatlakozni kívánók a belépési nyilatkozaton jelezhetik szándékukat, melyet kitöltve, aláírva, beszkennelve várnak az egyesület e-mail címére: info@kozosertek.hu.

A felvételhez két aktív tag ajánlására van szükség, ha nem tudják a jelentkezők az ajánlásokat előzetesen beszerezni, akkor az elnökségi ülésen lehet ezt pótolni. A elnökségi ülésen döntenek a tagfelvételekről, melyről mindenkit írásban értesítenek. Az egyesület honlapja  www.kozosertek.hu címen érhető el. Várnak mindenkit, aki a szakma utánpótlásáért tenni kész, elkötelezett kolléga!

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.