Faluház és Karikó János Könyvtár

„Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne”  Tamási Áron

Az intézmény fontosnak tartja, hogy a városban lakók és az idelátogatók megtapasztalják rendezvényeiken, szolgáltatásaikban az otthonlét jelentőségét. A hely szelleme, a genius loci ugyanis nagymértékben befolyásolja közérzetünket, a kapcsolatok, cselekvések, a hagyományok összessége, a kultúra és művelődés népességmegtartó erő lehet minden településen.

Az egykori vasútállomásból művelődési házzá, illetve Faluházzá alakított és kibővített impozáns épületegyüttes, a torbágyi településrészen lévő hangulatos Közösségi Ház, valamint a Bián működő harmincezer kötetes Karikó János Könyvtár a közművelődés elsődleges színtere Biatorbágyon. Az intézmény a híd szerepét fölvállalva kívánja összekapcsolni a település gazdag hagyománykincsét a jelenkor értékeivel, miközben a változó környezetben folyamatosan hatékony, magas színvonalú, értéket teremtő munkát végez.

Régió: Közép-Magyarország
Megye: Pest
Város: Biatorbágy

Cím:
2051, Biatorbágy, Baross Gábor utca 1.

Intézmény típus:
többfunkciós közművelődési intézmény

Vezető:
Szádváriné Kiss Mária

Telefonszám:
23 310636

Fax szám:
23 312178

E-mail cím:
faluhaz@biatv.hu

Weboldal:
http://faluhaz.biatorbagy.hu