Képzések

Közművelődési szakemberek 2017. évi támogatott továbbképzési programja

Országosan 600 közművelődésben dolgozó számára nyújt lehetőséget ingyenes szakmai továbbképzéseken való részvételre az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. 2017. második felében az EMMI Kultúráért Felelős Államtitkárságának 60 millió forintos támogatásával.

Az államtitkárság kiemelt feladatának tekinti, hogy a kulturális alapellátás kiterjesztéséhez országszerte rendelkezésre álljanak a szükséges személyi feltételek, segítve ezzel is az önkormányzatok és a közművelődési szervezetek feladatellátását, a közművelődési alapszolgáltatások biztosítását. A közelmúltban elfogadott ágazati törvény célja, hogy a közművelődési alapszolgáltatások megvalósítása révén a közösségi művelődés intézményei érdemben hozzájáruljanak a helyi társadalom és az identitás erősítéséhez, amely munkához elengedhetetlenek a naprakész tudással rendelkező szakemberek.

Az országos és területei közművelődési szakmai szolgáltatásokat ellátó NMI Művelődési Intézet küldetése, hogy a helyi közösségeket képessé tegye saját értékeik felismerésére és az ebből adódó lehetőségek kiaknázására, ezért kiemelt feladatának tartja a közművelődési szakemberek szakmai képzésében, továbbképzésében való közreműködést.

A térítésmentesen igénybe vehető szakmai képzések lebonyolítására 2017. augusztus-december között kerül sor, összesen mintegy 30 csoportban, 600 fő bevonásával.

A szakmai képzések hozzájárulnak a kulturális szakma humánerőforrás-fejlesztéséhez, a közösségi művelődés területén tevékenykedő munkatársak szakmai aktivitásának fokozásához, az intézmények hatékonyabb működéséhez, az élethosszig tartó és az élet teljes körére kiterjedő, tanulást elősegítő tevékenységek és szolgáltatások hatékonyságának növeléséhez.

A támogatott továbbképzési programban való részvétel feltételei

A képzést elsősorban azon közművelődési szakemberek számára ajánljuk, akik az 1/2000. (I. 14.) NKÖM rendelethez kapcsolódóan a közművelődési szakma fejlődése érdekében szeretnék gyakorlatban is kamatoztatni a képzéseinken megszerzett ismereteiket, ezzel is hozzájárulva az intézmények és az általuk nyújtott szolgáltatások hatékonyabb működéséhez. A képzéseket közművelődési szakterületen, szakmai munkakörben főállásban dolgozók vehetik igénybe: ők az 1997. évi CXL. törvény (a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről) hatálya alá tartozó közművelődési intézmények közalkalmazotti vagy munkaviszony alapján, szakmai munkakörben, legalább 6 órában foglalkoztatott közép- és felsőfokú végzettségű közművelődési szakemberei. Ezt a jogállást a képzésre történő beiratkozáskor hivatalos munkáltatói nyilatkozattal is igazolniuk kell a beiratkozóknak.

A képzések egy része kiemelt hangsúlyt fektet a szakmát érintő változások nyomon követésére, hogy a szakemberek a változó körülmények között is követni tudják a közművelődés területén jelentkező módosulásokat. A képzések másik csoportja hiánypótló szerepet tölt be főként kistelepüléseken, amely ismeretanyagok birtokában a szakemberek képessé válnak a már meglévő közösségek megerősítésére és újabbak létrehozására, megerősítve ezáltal a vidék megtartó erejét.

Ennek nyomán egyes képzéseink elvégzésének térítésmentes elvégzésére kizárólag a maximum 5.000 fő lakosú kistelepüléseken dolgozók jelentkezhetnek. Ezek a képzések:

Képzés megnevezése óraszám helyszín
Közművelődési szakember I.OKJ képzés 340 (ebből 160 óra e-learning) Budapest
Közművelődési kiválóság modell I-II. 60 BudapestSzombathely
Közművelődési szakértő képzés 60 Budapest
Kulturális intézmények vezetésének gyakorlata – Gazdasági, vezetési és államháztartási ismeretek kulturális intézmények vezetőinek 60 Zalaegerszeg


Az alábbi táblázatban található képzések azok, amelyeket bármely lakosságszámú (5.000 fő alatti és feletti) településeken dolgozó jelentkezők ingyenesen végezhetnek el.

 

Képzés megnevezése óraszám helyszín
Az egészségkultúra fejlesztése a közművelődésben 40 Kecskemét
Értékfeltárás a helyi közösségekben 40 Budapest, Salgótarján, Kaposvár, Nyíregyháza
Fiatalok bevonása és ifjúságfejlesztés a kistelepüléseken 40 Budapest, MiskolcSzekszárd
Kistelepülések erőforrásai és rejtett értékei a közösségfejlesztésben 40 Szolnok
Kommunikáció és protokoll gyakorlata a közösségi művelődésben 60 Budapest, Eger, Veszprém
Közösségi művelődés civil terekben: közösségfejlesztés és közösségszervezés 40 Győr
Közösségi tervezés a közművelődésben 30 Budapest, Székesfehérvár
Közösségszervezés szakmai gyakorlatvezető 30 Budapest
Kultúrakutatás alapjai 60 Budapest
Kulturális vidékfejlesztés 90 Pécs
Mentorképzés amatőr művészeti csoportok támogatására 60 Budapest, Debrecen, Tatabánya
Szervezeti hatékonyságnövelő komplex tréning 40 Budapest, Szeged
Vállalkozásfejlesztés és vállalkozói közösségek a közművelődésben 40 Budapest, Békéscsaba

 

A Közművelődési szakember I. OKJ képzés jelentkezési határideje: 2017. augusztus 21.

(Aki az OKJ-s képzésben való részvételt választja, és bekerül a képzési csoportba, annak az első képzési nap várhatóan 2017. szeptember 6. A képzés minden héten kedd-szerdai napokon zajlik – kivéve az ünnepnapokat.)

Minden egyéb, a Közművelődési Akkreditációs Bizottság által akkreditált, a fenti listában szereplő képzéseinkre a jelentkezési határidő: 2017. augusztus 31.

(Ezek a képzések szeptember-december közötti időszakban, heti egy alkalmas képzési formában valósulnak meg.)

Amennyiben bármely képzésünk felkeltette érdeklődését, érdemes mielőbb jelentkezni, ugyanis a regisztráció a jelentkezések sorrendjében történik, így amennyiben a maximális jelentkezőszámot (20 fő/csoport) elérik az egyes képzési csoportok, akkor a továbbiakban az adott képzésünk kizárólag térítési díj megfizetése mellett vehető igénybe egy későbbi időpontban.

A képzésekkel és jelentkezésekkel kapcsolatos bővebb tájékoztatást az Művelődési Intézet Kultúrakutatási és Képzési Központ felnőttképzési csoportjának kijelölt munkatársai nyújtanak. Bármely kérdés esetén állnak rendelkezésre a kepzes@nminkft.hu e-mail címen, vagy az alábbi telefonszámokon:

Szabó Tünde: 06 20 322 9991

Barnucz Anita: 06 20 322 9276

A felhívás szabadon terjeszthető a közművelődési intézmények körében.

(Előzetesen minden kulturális statisztikát kitöltő szervezet megkapja az erről szóló felhívásunkat a benyújtott kulturális statisztikában megjelölt email címén 2017. augusztus 8-án.)

Jelentkezés:

Jelentkezem! 

Képzéseinkre az online jelentkezési űrlap kitöltésével és beküldésével lehetséges jelentkezni, ahol az Önnek megfelelő képzés kiválasztására is lehetőség van. Egy személy egy képzésre jelentkezhet a támogatási konstrukción belül.

Felnőttképzési engedéllyel rendelkező OKJ-s képzés:

Közművelődési szakember I.
Óraszáma: 340 óra (ebből 180 kontakt óra és 160 e-learning)
Részletek…

Közművelődési Akkreditációs Szakbizottság által akkreditált továbbképzési programjaink:

Az egészségkultúra fejlesztése a közművelődésben
Óraszáma: 40 óra
Részletek…

Értékfeltárás a helyi közösségekben
Óraszáma: 40 óra
Részletek…

Fiatalok bevonása és ifjúságfejlesztés a kistelepüléseken
Óraszáma: 40 óra
Részletek…

Kistelepülések erőforrásai és rejtett értékei a közösségfejlesztésben
Óraszáma: 40 óra
Részletek…

Kommunikáció és protokoll gyakorlata a közösségi művelődésben
Óraszáma: 60 óra
Részletek…

Közművelődési kiválóság modell I-II.
Óraszáma: 60 óra
Részletek…

Közművelődési szakértő képzés
Óraszáma: 60 óra
Részletek…

Közösségi művelődés civil terekben: közösségfejlesztés és közösségszervezés
Óraszáma: 40 óra
Részletek…

Közösségi tervezés a közművelődésben
Óraszáma: 30 óra
Részletek…

Közösségszervezés szakmai gyakorlatvezető
Óraszáma: 30 óra
Részletek…

Kultúrakutatás alapjai
Óraszáma: 60 óra
Részletek…

Kulturális intézmények vezetésének gyakorlata – Gazdasági, vezetési és államháztartási ismeretek kulturális intézmények vezetőinek
Óraszáma: 60 óra
Részletek…

Kulturális vidékfejlesztés
Óraszáma: 90 óra
Részletek…

Mentorképzés amatőr művészeti csoportok támogatására
Óraszáma: 60 óra
Részletek…

Szervezeti hatékonyságnövelő komplex tréning
Óraszáma: 40 óra
Részletek…

Vállalkozásfejlesztés és vállalkozói közösségek a közművelődésben
Óraszáma: 40 óra
Részletek…