Támogatott képzések

A Nemzeti Művelődési Intézet (továbbiakban Művelődési Intézet) küldetése, hogy a közösségeket képessé tegye saját értékeik felismerésére és az ebből adódó lehetőségek kiaknázására. Ennek támogatására képzések, tudásmegosztó alkalmak és képzésfejlesztés révén szeretné a megfelelő szakmai utánpótlást, valamint a jelenleg a közművelődés területén dolgozó kollégák szakmai kompetenciáinak professzionális fejlesztését biztosítani.

A Művelődési Intézet a 2020. évben két támogatott képzési csomagban kínál majd magas színvonalú képzéseket a területen dolgozó, valamint a terület iránt érdeklődők számára. A támogatott képzések a koronavírus-járvány megfékezésére irányuló prevenciós intézkedések alapján 2020. március 11. után távoktatásban valósulnak meg a rendelkezések visszavonásáig.

I. TÁMOGATOTT KÉPZÉSI CSOMAG

KAB (Közművelődési Akkreditációs Bizottság) által engedélyezett szakmai továbbképzések

Az I. Támogatott képzési csomag kizárólag szakmai kompetenciákat fejlesztő, akkreditált szakmai továbbképzéseket tartalmaz.

Finanszírozás

A képzések az EFOP-3.7.3-16 projektek támogatásával valósulnak meg országos szinten.

A csomagban található képzések mindegyikén térítésmentesen vehetnek részt azok, akik a képzési csoportokba felvételt nyernek.

A képzések a csoportlétszámok megtelésekor 2 héten belül indulnak. A várható indulás áprilistól októberig folyamatos. Helyszínenként 1 képzési csoport indul.

Választható képzések és helyszíneik

Képzés megnevezése Képzés helyszíne Óraszám
Digitális kompetenciák a közművelődésben (érettségire épülő) + Közösségszervezést támogató digitális módszerek (érettségire épülő)

 

Kecskemét 60 MEGTELT
Digitális kompetenciák a közművelődésben (érettségire épülő) + Közösségszervezést támogató digitális módszerek (érettségire épülő)

 

Békéscsaba 60 MEGTELT
Kulturális szervezetmenedzsment (érettségire épülő)

 

Szeged 60
Kulturális szolgáltatásmenedzsment (érettségire épülő)

 

Székesfehérvár 60 MEGTELT
Kulturális szervezetmenedzsment (érettségire épülő)

 

Debrecen 60 MEGTELT
Digitális kompetenciák a közművelődésben (érettségire épülő) +
Közösségszervezést támogató digitális módszerek (érettségire épülő)
Szekszárd 60 MEGTELT
Amatőr művészeti csoportok mentorálása (érettségire épülő)

 

Miskolc 60 MEGTELT
Fiatalok bevonása és ifjúságfejlesztés a kistelepüléseken (érettségire épülő)

 

Eger 40 MEGTELT
Kulturális szolgáltatásmenedzsment (érettségire épülő)

 

Szolnok 60 MEGTELT
Digitális kompetenciák a közművelődésben (érettségire épülő) +
Közösségszervezést támogató digitális módszerek (érettségire épülő)
Tatabánya 60 MEGTELT
Kulturális szolgáltatásmenedzsment (érettségire épülő)

 

Salgótarján 60 MEGTELT
Kulturális szolgáltatásmenedzsment (érettségire épülő)

 

Nyíregyháza 60 MEGTELT
Közösségszervezést támogató digitális módszerek (érettségire épülő)

 

Pécs 30
Kommunikáció és protokoll gyakorlata a közösségi művelődésben (érettségire épülő)

 

Pécs 60
Kommunikáció és protokoll gyakorlata a közösségi művelődésben (érettségire épülő)

 

Csorna 60 MEGTELT
Hátrányos helyzetűek bevonása – Esélyegyenlőségi alapismeretek közművelődési szakembereknek (érettségire épülő)

 

Kaposvár 90 MEGTELT
Amatőr művészeti csoportok mentorálása (érettségire épülő)

 

Szombathely 60 MEGTELT
Digitális kompetenciák a közművelődésben (érettségire épülő)

 

Veszprém 30 MEGTELT
Kulturális szervezetmenedzsment (érettségire épülő)

 

Veszprém 60 MEGTELT
Kulturális vidékfejlesztés (érettségire épülő) Keszthely 90 MEGTELT
Kulturális szervezetmenedzsment (érettségire épülő) Budapest 60 MEGTELT

ONLINE JELENTKEZÉS 

II. TÁMOGATOTT KÉPZÉSI CSOMAG

Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakmai képzések

Az II. Támogatott képzési csomag kizárólag OKJ-s képzéseket tartalmaz.

Finanszírozás

A képzések az Emberi Erőforrások Minisztériuma Kulturális Államtitkárságának támogatásával valósulnak meg országos szinten.

– Támogatott OKJ-s képzésbe (Közművelődési szakember I. felsőfokú vagy Közművelődési és közönségkapcsolati szakember érettségire épülő) elsősorban az 5.000 fő alatti népességszámú településeken foglalkoztató vagy foglalkoztatni tervező, az 1997. évi CXL. törvény szerinti közművelődési intézmények, színterek delegálhatnak (tovább)foglakoztatási szándéknyilatkozattal   intézményenként egy főt, amennyiben a bemeneti feltételeknek megfelel a felvehető létszámkeretig.

– Az 5000 fő alatti településekről a 2. és további résztvevő csak önköltséges formában (saját intézmény által finanszírozottan vagy saját költségére) jelentkezhet az OKJ-s képzésekre a bemeneti feltételek teljesítése esetén a felvehető létszámkeretig.

– Azok a települések, amelyek 5000 fő feletti népességűek, elsősorban önköltséges formában delegálhatnak résztvevőt, aki a bemeneti feltételeknek megfelel a felvehető létszámkeretig.

– Kulturális rendezvényszervező OKJ-s képzésbe csak önköltséges formában lehet jelentkezni.

Az 5.000 fő alatti településen dolgozók vagy dolgozni kívánók támogatott képzéseire jelentkezőknek kötelező (tovább)foglakoztatási szándéknyilatkozat itt tölthető le!

Önköltséges OKJ-s képzésre bárki jelentkezhet, aki a bemeneti feltételeknek megfelel a felvehető létszámkeretig.

A képzések a csoportlétszámok megtelésekor 2 héten belül indulnak. Helyszínenként 1 képzési csoport indul.

Képzés megnevezése Képzési- és vizsgadíj
Közművelődési szakember I. (diplomára épülő) 180 kontakt óra + 160 e-learninges óra 180.000 Ft + 30.000 Ft vizsgadíj
Közművelődési és közönségkapcsolati szakember (Közművelődési szakember II.) 300.000 Ft + 30.000 Ft vizsgadíj
Kulturális rendezvényszervező (érettségire épülő) 260 kontakt óra + 100 e-learninges óra 70.000 Ft + 30.000 Ft vizsgadíj

Az alábbi helyszíneken meghirdetett képzési csoportokba továbbra is fogadjuk a jelentkezéseket!

Választható képzések és helyszíneik

Képzés megnevezése Képzés helyszíne
Közművelődési és közönségkapcsolati szakember (érettségire épülő) Budapest
Kulturális rendezvényszervező (érettségire épülő)
Közművelődési és közönségkapcsolati szakember (érettségire épülő) Győr
Kulturális rendezvényszervező (érettségire épülő)
Közművelődési és közönségkapcsolati szakember (érettségire épülő) Nyíregyháza
Kulturális rendezvényszervező (érettségire épülő)
Közművelődési és közönségkapcsolati szakember (érettségire épülő) Szeged
Kulturális rendezvényszervező (érettségire épülő)
Közművelődési és közönségkapcsolati szakember (érettségire épülő) Tatabánya
Kulturális rendezvényszervező (érettségire épülő)

 

Az II. Támogatott képzési csomag további képzéseinek listája hamarosan kiírásra kerül.

Amennyiben bármely képzésünk felkeltette érdeklődését, érdemes mielőbb jelentkezni, ugyanis a regisztráció a jelentkezések sorrendjében történik, így amennyiben a maximálisan támogatható jelentkezőszámot (20 fő/csoport) elérik az egyes képzési csoportok, akkor az adott képzésünk kizárólag önköltséges formában vehető igénybe.

A képzésekkel és jelentkezésekkel kapcsolatos bővebb tájékoztatást a Művelődési Intézet kijelölt munkatársai nyújtanak az alábbiak szerint

I.              TÁMOGATOTT KÉPZÉSI CSOMAG
Név Szervezeti egység, beosztás Elérhetőség
Szakmafejlesztési Igazgatóság Felnőttképzési Központ kepzes@nmi.hu
Képzési helyszín megye módszertani referensei Azon megyei igazgatóság, amely megyében a képzés megvalósul Megyei igazgatóságok elérhetőségei 
II.            TÁMOGATOTT KÉPZÉSI CSOMAG
Szakmafejlesztési Igazgatóság Felnőttképzési Központ kepzes@nmi.hu
Képzési helyszín megye módszertani referensei Azon megyei igazgatóság, amely megyében a képzés megvalósul Megyei igazgatóságok elérhetőségei 

A felhívás szabadon terjeszthető az érdeklődők körében.

Online Jelentkezés a Nemzeti Művelődési Intézet képzéseire

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.