Egymástól tanulva – minőségfejlesztő látóúton Vas megyében

Megyei irodák / Nemzeti Művelődési Intézet Somogy Megyei Igazgatóság

A Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. Somogy Megyei Igazgatósága az egymástól tanulás jegyében Minőségfejlesztő látóutat szervezett Somogy megyei közművelődési intézmények vezetői és munkatársai számára.

A látóút alkalmával 2019. április 3-án a programon résztvevők két Vas megyei intézmény – a Körmendi Kulturális Központ, valamint a Vasvári Nagy Gáspár Kulturális Központ – jól működő minőségirányítási rendszerét ismerhették meg, miközben hasznos információkkal lettek gazdagabbak a Minősített Közművelődési Intézmény Cím pályázattal, valamint a minőségfejlesztés szemléletével kapcsolatosan.

A látóút célja az volt, hogy a két intézmény jó példájának, gyakorlati tapasztalatainak megismerésén keresztül a somogyi intézményvezetők és kollégák mindennapi munkájába is beépüljön az önismereten alapuló minőségfejlesztési szemlélet, s ösztönözze, bátorítsa őket arra, hogy a közeljövőben pályázatot nyújtsanak be a Minősített Közművelődési Intézmény Cím elnyerésére.

Elsőként a Körmendi Kulturális Központba látogattak el a résztvevők. Hadnagyné Vörös Márta intézményvezető a szakmai tapasztalatcserét a településen zajló közművelődési munka és az intézmény programjainak ismertetésével kezdte, melyet az intézményben tett körséta egészített ki. Ezt követően kollégái közreműködésével mutatta be az intézmény saját, gyakorlatban is jól bevált dokumentumait és módszereit, melyeknek alkalmazása a minőségorientált munkavégzésben nagy segítséget jelenthet majd a somogyi közművelődési intézményekben dolgozók számára is.

A partnerközpontú gondolkodás fontosságára, az intézményi és a civil szféra együttműködésének lehetőségeire hívta fel a figyelmet a Bereki Bárkás Egylet Egyesület képviseletében Tóth Judit művelődésszervező. Hangsúlyozta, hogy egy intézmény számára elengedhetetlen a partnereinek számbavétele a rendelkezésre álló erőforrások minél hatékonyabb kihasználása érdekében. Fontos, hogy az intézmény vezetése, dolgozói időről időre mérjék a partnerszervezetek elégedettségét az intézmény szolgáltatásaival, s az együttműködésekkel kapcsolatosan. A partnerlista vezetése és frissítése a civil szervezetek, valamint a közművelődési intézmények számára egyaránt hasznos feladat.

A tanácskozás, gyakorlati bemutató egész ideje alatt jól látszott a Körmendi Kulturális Központ minőségfejlesztés iránti elkötelezettsége.

A délelőtti programot az intézmény szomszédságában lévő Dr. Batthyány-Strattmann László Múzeum cipőtörténeti gyűjteményének megtekintése zárta.

Délután a résztvevők Vasvár felé vették az irányt, ahol a Nagy Gáspár Kulturális Központban Gergye Rezső intézményvezető köszöntötte őket.

Az intézmény bemutatását követően a Minősített Közművelődési Intézmény Cím pályázattal kapcsolatos eddigi pozitív tapasztalatok megosztásával folytatódott a minőségfejlesztő látóút programja. A beszélgetés során sok fontos, értékes gondolattal gazdagodott a hallgatóság. Albert Einstein szavait kölcsönözve elhangzott: „Nem minden számít, ami megszámlálható, és nem minden megszámlálható, ami számít” Így van ez a kollégák – mérőszámokkal nem kifejezhető – elkötelezettsége esetében is, mely nagyban járul hozzá a minőségelvű működés folyamatos biztosításához. Változásokat jól kezelő, felkészült munkatársakra van szükség, akik feladataikat a maximális pontossággal, de racionális szenvedéllyel végzik. Ezt kiegészítve a tervezésnek, a folyamatközpontúságnak, a dokumentálásnak, az önértékelésnek is fontos szerepe van a minőségbiztosításban.

A délután hátralevő részében Gergye Rezső igazgató úr a minősítési folyamat hasznosságára is felhívta a figyelmet. Kiemelte: egy auditor kívülről látja mindazokat az intézményben végbemenő folyamatokat, melyek a minőségfejlesztés, a minőségi munka megvalósítása kapcsán megjelennek, s így fontos visszajelzést tud adni a még fejlesztendő területekről.

A nap zárásaként a résztvevők a Nagy Gáspár Kulturális Központ 2012. és 2015. évi Minősített Közművelődési Intézmény Cím pályázati anyagát is megtekinthették, mely mindenki számára elérhető kinyomtatott és beköttetett formában, az intézmény fogadóterében.

S hogy a minőségfejlesztő látóúton hallottak, tapasztaltak valóban hozzájárultak a somogyi intézmények minőségorientált működéséhez, azt az alábbi visszajelzések igazolják:

 „Mindkét kulturális központ példaértékű, úgy szakmai munkában, mint emberi hozzáállásban is. Sok ötletet szereztünk általuk. Hiszen pont ez a lényeg, hogy egymástól hasznosat tanuljunk, amit utána a saját otthonunkban, a helyi adottságaink nyelvére lefordítva tovább alkalmazhatunk.” Gyulainé Isó Edina – Kálmán Imre Kulturális Központ (Siófok)

„A két intézmény magas szintű tevékenysége betekintést engedett a minőségi szakmai munka végzésébe. A megismert munkatársak bemutatói alapján elképzelhetőnek tartom a dokumentációs rendszer kiépítését Kadarkúton is! Köszönjük a lehetőséget!”  Keserű Valéria – Id. Kapoli Antal Művelődési Ház (Kadarkút)

Simon Edina

 

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.