Emlékeztető dallamok Horvátlövőn

Megyei irodák / Nemzeti Művelődési Intézet Vas Megyei Igazgatóság

2017. december 8-án újabb mérföldkövéhez érkezett a Vashegy első horvát nemzetiségi tájháza megalapításának folyamata. A Horvátlövő gradistyei dialektusú horvát népénekei, liturgikus népi énekei és imádságai, epikus költemények című, Kovács Géza helytörténész által szerkesztett gyűjtemény az évszázadokkal ezelőtti falu horvát lakossága hétköznapjainak és ünnepeinek pontos és hiteles lenyomata is bemutatásra került a helyi önkormányzatok és az NMI Művelődési Intézet által szervezett programon.

A Kézbe adott népi hétköznapok fórumsorozat harmadik helyszíne volt Horvátlövő közösségi háza, amelynek egyik szegletében folyamatosan gyűjtik a település történetének tárgyi emlékeit. Írásos dokumentumok sora a bizonyíték arra, hogy a horvátlövői horvátok története mennyire gazdag község milyen hatással volt a mikrotérség hagyományainak megőrzésére. Jogos vágya a horvátlövőieknek, hogy közösen összegyűjtött emlékeiket méltó helyen helyezhessék el és megmutathassák az érdeklődőknek.

A kerekasztal-beszélgetés célja volt egyrészt a már részben elfelejtett horvát népdalokat és vallási énekeket bemutató, frissen megjelent könyv szerzőjének élménybeszámolója az összeállítás során gyűjtött tapasztalatairól. Emellett pedig a megye minden részéből összegyűlt résztvevők kérdéseinek megválaszolása Tóth Kálmán múzeumpedagógus, Büki László médiaszakember és a csehimindszenti Mindszenty Emlékházat életre hívó, a Mindszenty-kultuszt, valamint a falu hagyományainak megőrzését legfőbb küldetésének tekintő polgármester, Fukszberger Imre által.

Tóth Kálmán a kézműves-foglalkozásra érkező gyermekeket is bevonta előadásába és a számukra rögtönzött játékon keresztül mutatta be a gyűjteményekben elhelyezett tárgyak leltározásának, pontos leírásának fontosságát. Büki László segítette a jelenlévőknek megtervezni a falu internetes arculatát.

Fukszberger Imre pedig az értékek feltárásáról, a gyermekek bevonásának jelentőségéről és a helytörténeti gyűjtemények létrehozásához, fenntartásához szükséges források megteremtéséről beszélt. A Horvátlövői Slavuj Nemzetiségi Vegyeskar dallamait közösen dúdolták a jelenlévők még az estet záró vacsora alatt is.

Éles Krisztina
Fotó: Büki László

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.