Értékfeltárás a helyi közösségekben

Megyei irodák / Nemzeti Művelődési Intézet Veszprém Megyei Igazgatóság

Az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. EFOP-3.7.3-16-2017-00150 azonosítószámú „Művelődő közösségek Nyugat-Magyarországon” elnevezésű projekt keretében képzést indít Veszprém megyében „Értékfeltárás a helyi közösségekben” címmel.

A Nemzeti Művelődési Intézet Veszprém Megyei Igazgatósága ad otthont annak a támogatott képzésnek, melyen 21 Veszprém megyében dolgozó közművelődési szakember vesz részt. A tanfolyam során szakavatott előadók adják át mindazt a tudást és tapasztalatot, mely az értékfeltáráshoz kapcsolódik.

A képzés során a résztvevők megismerik az értékfeltárással kapcsolatos alapvető elméleti és gyakorlati ismereteket, amelyek alkalmazásával képessé válnak az értékfeltáró munka folyamatainak önálló végzésére, a közösségi munka mentorálására. Az értékek feltárásán túl foglalkoznak annak rendszerező módszertanával, a helyi, megyei, valamint a kiemelt nemzeti értékek közé való felterjesztések adminisztratív tennivalóival. Megismernek olyan programokat, melyek által segíthetik a helyi, tájegységi identitás kialakulását, megerősítését, az értékek megismertetését és népszerűsítését.

A 40 órás szakmai továbbképzés 2019. június 11-től július 2-ig tart, a résztvevők sikeres vizsgát követően tanúsítványt kapnak.

A képzéssel együtt felavatja az igazgatóság új oktatótermét is, amely június elejétől biztosít méltó helyszínt a megyei képzéseknek, a szakemberek műhelymunkáinak.

 

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.