Folytatódik az OKJ-s Közművelődési és közönségkapcsolati szakember képzés Békés megyében

Megyei irodák / Nemzeti Művelődési Intézet Békés Megyei Igazgatóság

2019. január 8-án folytatódott a Nemzeti Művelődési Intézet Békés Megyei Irodájának a szervezésében, az Emberi Erőforrások Minisztériuma által támogatott Közművelődési és közönségkapcsolati szakember képzés.

A képzésen 17 település 25 közművelődési szakembere vesz részt, amelynek a békéscsabai Csabagyöngye Kulturális Központ ad otthont. Az első két modul során a kulturális értékek, hagyományok, az értékfeltárás, a kulturális szervezetek működési formái, a közösségi kapcsolatépítés, az önkéntesség szerepe, a felnőttképzés, a közönségkapcsolatok kialakítása és a rendezvényszervezés alapjai és jogi szabályozásai mentén folyt a képzés.

A harmadik modul során a kulturális jogi alapismeretek, a kulturális intézmények rendszere és tevékenysége, a gazdálkodás, a stratégiai tervezés, a kulturális marketing és a kommunikációs technikák témaköreivel ismerkednek meg a részt vevő szakemberek. A tudásanyag elsajátítására 16 alkalom áll rendelkezésre, ezt követően modulzáró vizsgát tesznek a képzésen résztvevők. A megkezdett modulban kulturális jogi alapismereteket, a közművelődés intézményrendszereit és tevékenységrendszereit ismertetik meg a hallgatókkal. A résztvevők alapos ismereteket kapnak az ide vonatkozó alaptörvény, az előadóművészeti törvény, az önkormányzati törvény, a munkajog, a közbeszerzés és a szerződésjog tekintetében. A jogszabályi ismereteket nyújtó és a kulturális igazgatás működési mechanizmusait bemutató gyakorlati órák a szakmai területek egymással szoros összekapcsolódásához, összehangolásához nyújtanak alapot. A hallgatók képessé válnak a megszerzett tudással a jogi szabályozásban a hatékonyabb feladatellátásra.

A későbbiekben csapatmunkában is fejleszthetik a projekt szemléletű gondolkodásukat, problémamegoldó képességüket és kommunikációjukat. A képzési szakaszban a közművelődési intézmények munkatervének, költségtervezésének alapjait, a kulturális feladatellátás finanszírozási rendszerét és a stratégiai tervezés forrásteremtő folyamatait szemléltetik majd az oktatók.

Medvegy-Andelic Marija

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.