Forrásteremtés távoktatással

Megyei irodák / Nemzeti Művelődési Intézet Baranya Megyei Igazgatóság

A Nemzeti Művelődési Intézet Baranya Megyei Igazgatóságának szervezésében – a „Művelődő Közösségek Nyugat-Magyarországon” elnevezésű EFOP-3.7.3-16-2017-00150 azonosító számú projektjének keretén belül indult Forrásteremtés módszerei című műhelyfoglalkozás a kialakult járványügyi korlátozások miatt szintén nehéz helyzetbe került.

Március elején még megvalósult jelenléti oktatásban az esedékes foglalkozás, azonban áprilistól gondolkodni kellett a folytatás távoktatási lehetőségeiről. Egyfelől a téma eddigi oktatásain használt bemutatók, vetítések azt erősítették, hogy a tananyag alkalmas arra, hogy akár digitális formában, távoktatással kerüljön a hallgatókhoz. Természetesen így a gyakorlati feladatok közös megoldására nem kerülhetett sor. Másfelől a csoport rendkívül heterogén, eltérő informatikai ismeretekkel, internetes hozzáféréssel rendelkezik. Ezek voltak a fő befolyásoló tényezők, amelyeket figyelembe kellett venni a képzés átszervezésénél.

Áprilisban a húsvéti ünnepek miatt a hónap végén lett volna a foglakozás. Így volt idő felmérni a hallgatók informatikai lehetőségeit, és viszonyulását a tervezett távoktatáshoz. A digitális aktivitás jól tükrözte a hallgatók képzéshez való attitűdjét. Mert aki a jelenléti képzésben is aktív, gyakran kérdez, felszólal, szívesen szerepel, az most is hamar válaszolt, reagált a megkeresésre. Aki személyesen is halkabb, visszafogottabb, annak ezen a fórumon is több bátorításra volt szüksége. A koordinátor és a foglalkozás vezető a képzési anyag mellett, azzal próbálta az új tanulási formára ösztönözni a résztvevőket, hogy a választott program megismerésével, használatával a résztvevők digitális kompetenciái is fejlődni fognak.

Mindezeknek köszönhetően 2020. április 17-én elkészült a digitális képzési csoport. Az első feladat a csoporttagságról való visszajelzés volt. Így hamar kiderült, hogy kik tudtak egyből felcsatlakozni, és kiknek volt szüksége további segítségre a bekapcsolódáshoz. 5 nappal később a szakmai anyag is felkerült. A távoktatás egyik jellemzője, hogy a közölt tananyagok és ellenőrző feladatok megismerésére időt kell hagyni. Ezért a visszajelzésre május 4-i határidőt kaptak a hallgatók. Azt is el kell mondani, hogy a kiadott feladatokhoz nagyon fontos határidőt adni, mert a legjobb szándék mellett is elveszhet a feladat, ha nincs időkeretek közé szorítva.

A digitális képzés anyaga a projektmegvalósítás volt. Elsőként a tanagyagot tartalmazó diasort ismerhették meg a hallgatók. Majd ez alapján kellett a feladatlapot megoldani és visszaküldeni. Tanulságos volt, hogy mennyire foglalkoztak a feladatokkal, és mennyire tartották be a megadott határidőt. Az értékelőnek nagy felelőssége volt abban, hogy visszajelzésével értékelje, minősítse az elvégzett feladatot, de közben elismerje az új eszköz használatát, az új módszer miatti plusz tanulást. Ezért a kevésbé igényesen készült feladatoknál is alacsonyabb pontszámmal, de pozitív megerősítést olvashattak a tanulók, hogy kedvüket ne szegje a szokatlan tanulási módszer. Akik pedig kifejezetten jó munkát végeztek, kiváló visszajelzést kaptak.

Összességében elmondható, hogy az új távoktatási módszer jó eredményt hozott, a tanulók nem estek ki a havi rendszerességű képzések ritmusából, és gazdagodtak egy új tanulási mód megismerésével.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.