Huszonkét közművelődési szakember szerzett gyakorlatvezetői tanúsítványt Szombathelyen

Megyei irodák / Nemzeti Művelődési Intézet Vas Megyei Igazgatóság

2019. november 7-én sikerrel zárult a Közösségszervezés szakmai gyakorlatvezető akkreditált képzés a Nemzeti Művelődési Intézet Vas Megyei Igazgatóságán. A program megvalósítása az EFOP-3.7.3-16-2017-00150 azonosítójú, „Művelődő közösségek Nyugat-Magyarországon” című projekt keretében történik.

A záróalkalom során Éles Krisztina megyei igazgató előadását hallgathatták meg, mely nagy segítséget nyújt majd abban, hogyan tudják a gyakorlatba is átültetni a képzés során elhangzottakat, amikor ténylegesen hallgató érkezik az intézményükhöz. A megyei igazgató – az adminisztratív elvárásokon túl – tapasztalatait is megosztotta a résztvevőkkel, hiszen a Vas Megyei Igazgatóságon a tavalyi év során ketten is töltötték szakmai gyakorlatukat.

Előadásának második fele sokkal inkább kerekasztal-beszélgetés volt, melynek során az intézmények dolgozói megfogalmazták kéréseiket az igazgatóság felé. A további műhelymunka igénye nagyon erős a megyei intézményvezetők és dolgozók részéről. Ez már a képzés kezdetén megfogalmazódott, és a négy alkalom során csak tovább erősödött.

Ennek többek közt az is oka, hogy olyan szakmai eszmecserére, ahol a legtöbb intézmény képviselője jelen van, ritkán nyílik lehetőség, és az igazgatóság ebben tud segítséget nyújtani. Továbbá okai közé sorolható az is, hogy az alkalmak során erősödött a szakemberek lelkesedése, hiszen dr. Vincze Szilvia egyetemi docens lehetőséget biztosított nekik, hogy találkozzanak a közösségszervezés szakos hallgatókkal, és műhelymunkában együtt dogozzanak velük egy délutánt, így láthatták, miként fejlődik a diákok hivatástudata.

A képzést mindannyian sikerrel zárták. A következő szemesztertől felkészült szakemberek várják a gyakorlatra érkező jövendő kollégáikat.

Bognár Alexandra

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.