I. Hungarikum műhelyfoglalkozás Zalában

Megyei irodák / Nemzeti Művelődési Intézet Zala Megyei Igazgatóság

Az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. Zala Megyei Igazgatósága, a „Művelődő közösségek Nyugat-Magyarországon” elnevezésű, EFOP-3.7.3-16-2017-00150 azonosítószámú projektjének keretein belül, 2019. február 18-án, Sármelléken tartotta az I. Hungarikum műhelyfoglalkozását.

Mi az értékek küldetése? Hogyan lehet közösséget építeni az értékek nyomán? Mily módon lehet elérni, hogy a település lakói érezzék a történelmi múltjuk jelentőségét és büszkék legyenek rá? Vannak, akiket az élet sodor a településük feltérképezésének irányába, vannak, akik céltudatosan készülnek erre az útra, és vannak, akik hivatásuk során foglalkoznak a közösségek értékeinek feltárásával. E gondolatokra épült a Hungarikum műhelyfoglalkozás első délutánja, melynek előadója Süliné Elekes Éva a Zala megyei igazgatóság módszertani referense volt.

Hat település – Alsópáhok, Zalavár, Lenti, Zalamerenye, Sármellék és Rezi – indult el együtt e program keretében, hogy a 12 alkalom során felfedezve saját és mások kincseit, tanuljanak egymástól és elsajátítsák az értékfeltáráshoz szükséges kompetenciákat. Nagyon fontos tudnunk, hogy minden érték, amit egy közösség annak gondol. Erre nincsenek fogalmak, szabályok, csupán a szakterületi kategóriák, melyekbe besorolhatjuk őket. Nagyon széles a paletta, hiszen mikor a csoport áttekintette az értékek tárházát, kiderült, hogy a települések rejtett kincsei régi pajták, kutak, kemencék, bőszoknyás néni, aki népviseletben jár az utcán ugyanúgy a település értékévé válhat.

E nap eredményeként minden résztvevő elkészítette a települése értékfáját. Kiderült mindenki sok-sok ággal rendelkezik, és ezen ágak még tovább nőhetnek majd.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.