Jubiláló néptáncosok Zalalövőn

Megyei irodák / Nemzeti Művelődési Intézet Zala Megyei Igazgatóság

A Nemzeti Művelődési Intézet Zala Megyei Igazgatósága meghívást kapott a 15 éves fennállását ünneplő Salla Néptáncegyüttes önálló estjére, amely március 9-én, a „Salla” Művelődési Központ és Könyvtárban került megrendezésre.

Lukács Andrea, a házigazda szerepét betöltő művelődési központ igazgatója informálta a megjelent módszertani referenseket a Csoóri Sándor Program keretében megnyert két pályázatról, melyek a táncházat, a szakmai működést és a tánctanár alkalmazását, valamint e jubileumi program költségeit is fedezik. E pályázati lehetőség, pozitív visszaigazolást jelent a Nemzeti Művelődési Intézet számára a népi kultúra közösségteremtő erejének kibontakozása és növelése céljából végzett munkájának eredményeként. A hosszú évek óta pezsgő kulturális élettel megtöltött intézmény közművelődési munkatársai, a színpad előterében az aktuális témához kapcsolódóan, az ott folyó közösségi alkotó munka eredményeit, kézműves tárgyakat vonultattak fel, arrébb a néptáncosok idők során kiérdemelt elismerései és fotói méltatták a gazdag szakmai életutat.

A generációkat felölelő értékőrző órákban, a hagyományokra épülő néptánc magas színvonalú bemutatóját ismerhette meg a közönség, hangsúlyt adva múltjának és jelenének egyaránt. Kezdetekben a tánc szeretetétől vezérelt formáció lelkes középiskolásokból tevődött össze, akik különböző amatőr néptánccsoportokban művelték e művészeti ágat. Az akkori fiatalok kellő motiváció hiányában más – más utat keresve, szüneteltették a közös munkát. Később a tánc szeretete, annak lüktető hiánya új erőre lendítette az akkor már felnőtt tagokat. 2004-ben Salla Néptáncegyüttes néven a saját és a közönség örömére ismét elkezdődtek a próbák régi, valamint új koreográfiák gyakorlásával, majd előadásával. Kiss István György néptáncoktató és koreográfus vállalta fel a csoport felépítését, szakmai munkájának koordinálását.

Halála óta Nagy Lóránt vezeti a 10 fővel működő lelkes kis csapatot, akik a tánc iránti elkötelezettségüktől vezérelve viszik tovább a megkezdett értékteremtő munkát, számos fellépés és elismerés kíséretében. Napjainkban a felkérések mellett műhelymunkát végeznek, és az utánpótlásra is gondolva hívják, várják, tanítják a gyerekeket a néptánc szeretetére, művelésére, amelynek kellő példája volt a februárban megrendezett Farsangi Táncház, „Három éjjel, három nap…” címmel. A másfél évtizedre visszatekintő megemlékezésen, a Magyar Köztársaság Ezüst Érdemkeresztjével kitüntetett Boglya Népzenei Együttes szolgáltatta a zenét.

A telt házas előadást szatmári és széki táncokkal kezdte az ünnepelt néptánccsoport, akikhez e neves napon a volt tagok is csatlakoztak. Vendégelőadóik a népdalénekes Radics Petra, aki többek között széki lassút énekelt, és a megyeszékhelyi Körtánc Művészeti Iskola növendékeiből alakult Bajnóca gyermekcsoport, akik szigetközi táncokat mutattak be.


Az I. világháborús katonák emlékére a Felső-Tisza vidékéről származó koreográfiát állítottak színpadra, majd bukovinai, mezőségi és zalai táncokkal örvendeztették meg a hálás közönséget, ez utóbbiban gyermekeik is közreműködtek. A Kárpát-medence tájegységeire jellemző tánckultúra sorozatát egy-egy jelenet szakította meg, köztük korhű jelmezben a verbuválás és a háborúba indulás felidézése.

A szervezők a két eltávozott tagról, a zalai Príma-díjas Kiss István Györgyről és Gyurik Józsefről a közösen eltöltött időket megörökítő videókkal emlékeztek meg, majd szilágysági táncok kíséretében össztánc zárta az ünnepi órákat. A „Salla” Néptáncegyüttes 15 éves jubileumi önálló estje értékteremtő szórakozási lehetőségként szolgált, teret adva az élő népművészet, a paraszti kultúra és a tánchagyományok hiteles bemutatásának, elhivatott továbbörökítésének, valamint a napjainkban újjáéledő táncházak nyújtotta igényes közösségi programok megélésének.

Török Irén
Fotó: Török Irén

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.