Közösségek évadvégi kiállítása a Közösségek Hetén

Megyei irodák / Nemzeti Művelődési Intézet Veszprém Megyei Igazgatóság

Több mint két évtizedes múltra tekinthet vissza Pápán, a Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központban a kisközösségek évadzáró kiállításának hagyománya. Az intézmény kiállítóterében bemutatják éves munkájukat a különböző klubok, körök, szakkörök, és az esemény egyúttal kötetlen közösségi együttlétre is alkalmat ad.

A kiállítást ebben az évben Dr. Baloghné Uracs Marianna, a Nemzeti Művelődési Intézet Veszprém Megyei Igazgatóságának vezetője nyitotta meg. Az intézmény számos közössége közül bemutatkozott a Bakancsos Természetjárók Köre, az Éremgyűjtő Kör, a Felnőtt Bélyeggyűjtő Szakkör, a Képzőművész Kör, a Sámán Makett Klub, a Tűsarok Foltvarró Klub és a Várostörténeti Honismereti Kör. Az eseményt megtisztelte jelenlétével a térség országgyűlési képviselője, Dr. Kovács Zoltán is, de a közösségek tagsága is szép számban képviseltette magát az eseményen.

Megnyitóbeszédében igazgató asszony elsőként a közösségek fontosságáról, pozitív hatásairól beszélt, melyet az egyénre, illetve a helyi társadalomra gyakorolnak. Mind az egyén képességeinek, kompetenciáinak fejlesztésében, mind a település életminőségének alakításában jelentős szerepük van a közösségeknek. Annak érdekében, hogy működésük zavartalan legyen, fejlesztő hatásuk érvényesüljön, és a felnövekvő nemzedék is megtapasztalja a közösségi lét előnyeit, a közművelődés sokat tehet.

Ebben mutat jó példát a helyi művelődési központ, akár az évadvégi kiállítás megrendezésével, akár a további közösségi kezdeményezésekkel, sikeres pályázataival, projektjeivel, az intézmény működésének társadalmiasítása felé tett lépéseikkel. Ennek egyik legfontosabb eleme az, hogy a meglévő közösségek, annak tagjai érezzék, fontosak a helyi társadalom számára, számít a munkájuk, megbecsülik a tevékenységüket. Így tehát a kiállítás célja, hogy az alkotó közösségek érezzék ezt a megbecsülést, bemutathassák munkájukat, előtérbe kerülhessenek.

Dr. Baloghné Uracs Marianna visszatekintett Pápa gazdag kulturális és közösségi hagyományaira is, kiemelkedő egyéniségeire, a nagy múltú oktatási intézményekre, pedagógusokra, akik már gyerekkorban elültették diákjaikban a közösségi lét csíráit: a közösen végzett tevékenység megélésének igényét, a közös munka örömét. A város polgári hagyományainak része volt a reformkortól kezdve a különböző körök, egyletek működése, amelyek jelentős taglétszámmal, aktivitással működtek, komoly befolyásuk volt a város életére. Ez az erős közösségi szemlélet, az összetartás, a mindennapokban megélt, erős identitás segítette át a várost a XX. század második felének elnyomott évtizedein is, és erre lehet büszke a város és az intézmény ma is.

Baloghné Uracs Marianna

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.