Kulturális szolgáltatásmenedzsment képzés indul Nógrád megyében

Megyei irodák / Nemzeti Művelődési Intézet Nógrád Megyei Igazgatóság

A Nemzeti Művelődési Intézet Nógrád Megyei Igazgatósága 2020. június 16-án elindítja 60 órás szakmai továbbképzési programját a Művelődő közösségek Észak-Magyarországon elnevezésű EFOP-3.7.3-16-2017-00148 azonosítószámú projekt keretében Kulturális szolgáltatásmenedzsment képzési csoporttal.

A képzés – a rendkívüli járványhelyzetre való tekintettel online térben – hat alkalommal, keddi napokon valósul meg a Nemzeti Művelődési Intézet által működtetett távoktatási felületen, 19 fő részvételével. Amennyiben a képzés időtartama alatt a veszélyhelyzet elhárul, a képzési programmal ellentmondásban távolléti oktatás már nem végezhető, a fennmaradó képzési napok jelenléti oktatás formájában valósulnak meg.

Cél, hogy a résztvevő a képzésen elsajátított információk, azon belül a vezetés, valamint a szervezet gazdálkodásával összefüggő ismeretek elsajátításával hatékonyabban tudja működtetni a jogszabályi és szakmai követelményeknek, valamint a fenntartói elvárásoknak megfelelően a közművelődési szervezetet. Sajátítsa el azt a tudást, amely segítségével képes lesz a szervezeténél előforduló problémás helyzetek megoldására, a munkatársak számára a megfelelő munkahelyi környezet megteremtésére, szolgáltatási feladatainak ellátására.

A képzés tematikája:
Helyi társadalom- és kultúraismeret; Kulturális szervezetek működési formái; Kulturális jogi alapismeretek, Közművelődési szervezetek alapdokumentumai, Közművelődési szolgáltatások rendszere, Közművelődési szervezetek működése, gazdálkodása és adminisztrációja; Közművelődési szervezetek tevékenysége

A program egy beadandó dolgozattal zárul, aminek sikeres teljesítése esetén a résztvevők Tanúsítványt kapnak.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.