Megyei érték lesz a citerázás hagyománya Heves megyében?

Megyei irodák / Nemzeti Művelődési Intézet Heves Megyei Igazgatóság

Második alkalommal találkoztak a Hungarikum műhely lelkes résztvevői a Művelődő közösségek Észak-Magyarországon, EFOP-3.7.3-16-2017-00148 azonosítószámú projekt keretében az andornaktályai Ady Endre Művelődési Házban. A 2019. április 24-ei találkozó témája ezúttal a Heves megyei és az andornaktályai citerakészítés és a citerázás hagyománya volt. A 2019 márciusában indult műhelysorozat célja a közösségi értékfeltárás módszereinek és folyamatának, valamint a hungarikumok és kiemelt nemzeti értékek részletesebb megismerése.

A foglalkozás első részében a témához kapcsolódóan Dr. Kelemen Éva módszertani referens, a projekt koordinátora egy rövid összefoglalót tartott a jelenleg ismert Heves megyei citera együttesek, előadók, és hangszerkészítők helyzetképéről. A megyében 3-5 citerakészítő és előadó, valamint nyolc csoport működik, a legfiatalabb tagok (iskolás) az Andornaktályai Ifjú Citerások között vannak. Többéves múltra tekintenek vissza a váraszói Gyönyvirág, a nagyrédei Csanak, a horti (Hortenzia Citerazenekar), a rózsaszentmártoni (Rózsaszirom és Rózsafa), valamint a szentdomonkosi zenekarok. A mikófalvai csoport Lőrincz Rebeka citerás mentorálásával 2018-ban jött létre, a Mikófalvi Hagyományőrző Népi Együttes szárnyai alatt.

A foglakozás további részében a Heves Megyei Értéktár működéséről és az aznapi bizottsági döntésről Csathóné Sebők Erika a Nemzeti Művelődési Intézet Heves Megyei Igazgatója, a Heves Megyei Értéktár Bizottság alelnöke tájékoztatta a jelenlévőket. Ismertetőjében külön kiemelte azokat a megyei értékeket, amelyek hátterében szoros települési közösség áll. A Megyei Értéktárba való döntés során a települési egyediséget értékelik, amely megyei szintre emeli a felterjesztett értéket. A „Böjti Ételek Fesztiválja” andornaktályai előterjesztést is ez emelte be a 65 megyei érték közé.

A közel 3.000 főt számláló Andornaktálya településen 2017 óta folyik aktív közösségi értékfeltáró munka. A település polgármestere, Vámosi László szintén tagja a települési értéktár bizottságnak, s mint aktív zenész ő tanítja és mentorálja az Andornaktályai Ifjú Citerásokat, a Falukórust és a Hagyományőrző Asszonykórust.

A műhelyfoglalkozáson kialakult beszélgetés során kitért a tervezett fejlesztésekre és beruházásokra, amelyek között települési értékek is szerepelnek, pl. az egykori Mocsáry-birtok nagykertje és a kerti Gloriette. Majd saját tapasztalatai alapján beszélt a citera zenekarok kialakulásáról, valamint a citeráról, mint hangszerről. Elmondása szerint a ’70-es évek óta van jelen a citerázás hagyománya a településen, és még mai is él néhány citerakészítő.

A foglalkozás végén az andornaktályai és a megyei hagyományok kapcsán közös igény merült fel a csoportban a „Citerázás hagyománya”-nak Megyei Értéktárba való felterjesztésére, amelyet a település fog elkészíteni.

Dr. Kelemen Éva

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.