Miről mesélnek a pajták?

Megyei irodák / Nemzeti Művelődési Intézet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Igazgatóság

Az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. a „Művelődő közösségek Észak-Magyarországon” elnevezésű, EFOP-3.7.3-16-2017-00148 azonosító számú projektjének keretein belül Mesélő pajták drámatábort szervezett amatőr színjátszó csoportvezetők részére a megyében.

A drámaműhelynek köszönhetően érkeztek a résztvevők Telkibányára, ahol nagy örömmel fogadták őket a helyi közművelődési kollégák. A társulat tagjai 5 nap alatt több drámapedagógiai módszert, játékot ismertek meg.

A tréning célja az volt, hogy a megyében működő amatőr csoportvezetők minél szélesebb körben tudják átadni az itt szerzett tapasztalataikat a későbbiekben saját kollégáiknak, amatőr színjátszóiknak.

A jelentkező amatőr színjátszók – egyben vidéki társulatok vezetői – ez alatt az idő alatt feldolgozták a Sárkánykirály című dán népmesét, valamint színpadra állítottak két jelenetet Molnár Ferenc Liliom című színdarabjából.

Az egész napon át tartó dramaturgiai műhelymunkát a Montázs Drámapedagógiai és Közművelődési Egyesület szakmai vezetői – Püspöki Péter és Izsó Angelika – tartották. Különböző munkaformákat ismertettek meg a jelenlévőkkel: szabályjátékokkal, szerepjátékokkal, improvizációs játékokkal, monológtechnikákkal, dialógusépítéssel töltötték ki a szakmai tapasztalatcsere idejét. Egy alkalommal Mátyás Zoltán bábszínész mutatta be a paraván mögötti mozgás sajátosságait, amit a „nyílt” színpadon is tudnak alkalmazni a szereplők.

Ebből a feszült, ám nagyon izgalmas munkából Nádasi Erika színművésznő ragadta ki a közösséget egy napra, amikor kőszínházi rendelkező próba módszerrel Liliom, Julika és Marika bőrébe bújva, két rövid jelenetet vittek színre. Molnár Ferenc nagyszerű színműve mindenki érdeklődését felkeltette. A művésznő is megcsillogtatta tudását, amikor előadta Julika egyik jelenetét. A sokszínű és mindenki számára hasznos, érdekes, kreatív szakmai munka mellett jutott idő az NMI Művelődési Intézet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Igazgatósága feladatainak megismerésére. Tóth Csaba megyei igazgató bemutatta a megyei igazgatóság működését, projektjeit, stratégiáját, munkatársait, valamint beszélt a tábor pályázati forrásáról is. A prezentáció után, a táborban résztvevők egy rövid idő erejéig bepillantást engedtek a készülő drámajátékokba, szituációs jelenetekbe és a szocio-hálós feltérképezésébe.

A záró napon a szereplők bemutatták a Sárkánykirály meséjét és a Liliom jeleneteit. A „vizsgabemutatóra” vendégek is érkeztek. Csulák-Muliter Mariann – a pályázat szakmai vezetője – és Kun Zsófia a Heves Megyei Igazgatóság módszertani referense nagy érdeklődéssel nézték végig az „előadást”.

A komoly munka nem zárta ki a jó hangulatot. A feszes szakmai munkát követően a közreműködők mindig pihenéssel zárták a napot. Séta a településen, múzeumlátogatás, erdőfürdő színesítette a tábori életet. A tábor lezárult, a munka most kezdődik. A csoporttagok hazaviszik tapasztalataikat és színjátszóikkal alkalmazzák azokat a módszereket, amiket megismertek. Az elkövetkező időszakban megismerkedhetnek az itt tanultakkal Girincsen, Tiszalúcon, Mezőnagymihályon, Hejőszalontán, Miskolcon, Sajóörösön és Tiszaújvárosban is.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.