Őszi közművelődési szakmai nap – Fejér megyében

Megyei irodák / Nemzeti Művelődési Intézet Fejér Megyei Igazgatóság

A Nemzeti Művelődési Intézet Fejér Megyei Irodája Székesfehérváron, A Szabadművelődés Házában megyei közművelődési szakmai napot szervezett 2018. november 14-én a kulturális törvény változásából következő gyakorlati tennivalókról, valamint a 2017. évi közművelődési tevékenységről szóló statisztikai jelentés gyűjtésének eredményei és tapasztalatai kapcsán. A szakmai nap résztvevői a megyei települések önkormányzatainak képviselői, a közösségi színterek és közművelődési intézmények munkatársai voltak.

A házigazda – Kiss Dorottya igazgató asszony – köszöntője után, a Nemzeti Művelődési Intézet Szolgáltatásfejlesztési igazgatóság részéről, Kary József igazgató előadását hallgathatták meg az egybegyűltek, melynek témája a szakterületet érintő jogszabályi változásokkal kapcsolatos gyakorlati tennivalók voltak. Az előadás során a jelenlévők segítséget és támpontokat kaptak a közművelődési rendeletek módosításához tartalom és szerkezet tekintetében, az alapító okirat módosítás újabb szabályozásáról, példát egy már elfogadott Alapító okiratról, valamint az éves szolgáltatási terv készítése tekintetében is fontos információkhoz juthattak.  A prezentációt, a felmerült kérdések megválaszolásával zárta az igazgató úr. A kávészünetet követően a 2017. évi közművelődési tevékenységről szóló statisztikai jelentés Fejér megyei vonatkozású adatait mutatta be Máhr Zoltán irodavezető, rávilágítva egyben a jelentési kötelezettség teljesítésének fontosságára, valamint kiemelve az elemi statisztikai adatgyűjtés jelentőségét.

Az iroda 2019. évi munkatervét a módszertani referensek, Ambrus Lívia és Kós Katalin mutatták be. A tervezett projektekhez való csatlakozás lehetőségei iránt már a helyszínen megkezdődött az érdeklődés. Ennek kapcsán leginkább az amatőr művészeti csoportokkal és a települési értékek hasznosíthatóságával kapcsolatos témakörök voltak népszerűek.

A megyei közművelődési nap folytatását 2018. november 22-től a járási szakmai műhelyek jelentik, melyek során két-két járás összevonásával összesen négy helyszínen gyakorlatorientált műhelymunkákon vehetnek részt az érdeklődők.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.