Sokszemközt ‒ Komárom-Esztergom megyei közművelődési szakmai nap Tatán

Megyei irodák / Nemzeti Művelődési Intézet Komárom-Esztergom Megyei Igazgatóság

Ez év áprilisa óta harmadik alkalommal került sor a megyében közművelődési szakemberek, illetve a közművelődés területén érintettek számára szervezett szakmai programra. A legutóbbi, 2018. június 11-én mintegy 50 résztvevővel lezajlott alkalomnak a Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. Új Kajakház Ökoturisztikai Központja adott helyet.

A találkozót Edelmayer Zsolt, az NMI Művelődési Intézet Komárom-Esztergom Megyei Irodájának módszertani referense nyitotta meg, üdvözölve egyben annak vendégeit, dr. Beró Henriettát, Tata város alpolgármesterét, Berczelly Attilát, a Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. vezérigazgatóját és Kary Józsefet, a Művelődési Intézet Szolgáltatásfejlesztési Igazgatóságának vezetőjét, akiknek köszöntő szavai után kezdetét vették a rendezvény első részében elhangzott rövid előadások.

Elsőként Berczelly Attila beszélt a közművelődés helyéről és szerepéről, társadalommal való kapcsolatának kérdéseiről Közösségi művelődés és innováció címmel, számos példával szemléltetve a turisták és a helyi lakosság igényeit egyszerre kiszolgáló nevezetességek meglétét és funkcióját. Az előadó hangsúlyozta „a kultúra hordozóiként” működő helyi közösségek működésének, szakmai tekintetben pedig a marketing és PR tevékenységnek a jelentőségét.

Hornyák-Pálmai Éva, a Művelődési Intézet megyei irodájának vezetője Aktualitások a közösségi művelődésben címmel tartott előadásában az intézet alapvető tevékenységeit, céljait ismertette – kiemelve az információszolgáltatást, tanácsadást, a kulturális statisztika adatszolgáltatás koordinálását és egyéb, a helyi szakmai igények felmérésével kapcsolatos feladatok ellátását –, végül pedig az aktuális közművelődési pályázati lehetőségeket.

Ezt követően az Új Nemzedék Tatabányai Közösségi Terének két munkatársa mutatta be az intézmény tevékenységét, fő programjait. Henczer Éva közösségitér-vezető ezek közül a 12-25 éves korosztályt képviselő fiatalok aktivizálását, a hátrányos helyzetűek támogatását, osztályfőnöki órák látogatását, valamint a többnyire hétköznap délutánonként zajló klubfoglalkozásokat emelte ki. Cserteg István ifjúságszakmai koordinátor a megyében működő szervezetekkel, vezetőkkel való együttműködések, emellett pedig a fiatalok számára élményt nyújtó programok fontosságát hangsúlyozta, röviden összefoglalva az utóbbi két évben elért eredményeket is.

A folytatásban Kutenics Kinga, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum, az NMI Művelődési Intézet és az Országos Széchényi Könyvtár együttműködésében megvalósuló Cselekvő Közösségek országos projekt kulturális közösségfejlesztő mentora aktuális pályázati, valamint a kultúra és a közigazgatás területén dolgozó szakemberek számára nyújtott képzési lehetőségekről, a program számszerűsíthető céljairól és a megyében elért eredményeiről beszélt – említést téve például a Közösségek Hetének keretein belül elért és bevont 54 településről. Előadásában kiemelte a számos tanulmányúton való részvétel lehetőségét is.

Az előadások után került sor a műhelymunkára, Kary József bevezetőjét követően, aki a tavalyi évben módosított 1997. évi CXL. törvényhez kapcsolódóan az abban szereplő új elemekről, azok szükségességéről, valamint a módosítással hosszabb távon elérni kívánt eredményekről, a közművelődési helyi rendelet tartalmáról, szerkezetéről beszélt. A dr. Baloghné Uracs Marianna, a Művelődési Intézet Veszprém Megyei Irodájának vezetője közreműködésével megtartott műhelyfoglalkozáson a résztvevők egymást követően, három csoportban gyűjtötték össze meglátásaikat és kérdéseiket a jogszabályi megfelelőséggel kapcsolatos teendőkre, a szakmai feladatokra és kihívásokra vonatkozóan, valamint az NMI megyei irodája általuk igénybe venni kívánt szakmai szolgáltatásaival, segítségével kapcsolatban. A találkozó a felmerült kérdések megvitatásával zárult.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.