Szakmai műhelysorozat indult Pest megyében

Megyei irodák / Nemzeti Művelődési Intézet Pest Megyei Igazgatóság

2018. február 20-án került megrendezésre  az év első szakmai műhelye. A műhelybeszélgetés meghívott előadója Négyesi Krisztina volt, aki az NMI Művelődési Intézet Közszolgáltatási Igazgatóságának szakmai munkatársa. Krisztina kiemelt szakterülete az Országos Közművelődési Statisztikai Adatgyűjtési Program. Ez az aktuális szakmai feladat került az első műhely fókuszába, ahol a résztvevők megtudhatták, hogy milyen szakmai elvek mentén kell kitölteni a 1438-as OSAP jelentéseket.

A szakmai műhely megszólította a megyei intézményrendszerben dolgozó szakembereket, az önkormányzatok munkatársait, valamint mindazon civil szervezeteket, akik valamilyen formában közösségekkel, közművelődéssel foglalkoznak. Egy rövid áttekintő tájékoztatás után, minden résztvevő szervezetnél felmerülő speciális  nehézségek kerültek a középpontba. Természetesen a  műhelyen más aktuális szakmai kérdések is előkerültek, sok résztvevőt azonos témák, megoldandó feladatok, problémakörök érintenek.

A megindult szakmai párbeszéd mentén, témajavaslatok is születtek. Ez nagyon jó, hiszen a szakmai műhelyek célja nemcsak az aktuális feladatok ellátásának segítése, hanem a problémafeltáró beszélgetések kezdeményezése, egy aktív szakmai közösség megalapozása. Ezen találkozókon előtérbe kerülhetnek a  megyében  zajló innovációs kezdeményezések, a törvényben szereplő alapdokumentumok összeállításának praktikái, tapasztalatcserék, partnerségépítés a közös akciók, folyamatok elindításához. Az NMI Művelődési Intézet Pest Megyei Irodájának célja, hogy megteremtse ezeknek a mindenki számára hasznos szakmai találkozóknak a  lehetőségét.

A következő szakmai műhelyek időpontjai, tervezett témái:

  1. március 27.

Előadás: Felnőttképzési terv, valamint az éves Beiskolázási terv készítése, azaz a szakemberek továbbképzési lehetőségei
Műhelymunka: Élethosszig tartó tanulás – LLL programok az intézményekben, jó gyakorlatok a megyében

2018. április 24.

Előadás: Értékeink a térképen – turisztikai kezdeményezések Pest megyében
Műhelymunka: Falunap vagy helyi társadalmi, közösségi esemény

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.