Végzős közösségszervezők a Vas Megyei Igazgatóságon

Megyei irodák / Nemzeti Művelődési Intézet Vas Megyei Igazgatóság

A közművelődési szakmával kapcsolatos kérdések áradatával árasztották el az igazgatóságot az ELTE SEK Pedagógiai és Pszichológiai Intézet végzős hallgatói 2019. október 4-én. „Az általam választott szakdolgozati téma és a kutatási terület mennyire hasznosítható a közművelődési szakmában?” „Hol helyezkedhetek el a diplomámmal?” – érdeklődő, nyitott tekintetek és hozzászólások tették tartalmassá az intézetlátogatást.

Dr. Vincze Szilvia főiskolai docens rendkívül fontosnak tartja, hogy a közösségszervezés szakos hallgatóknak élő kapcsolata legyen a szakmával. A gyakorlati időn túl minél több ismeretet, tapasztalatot tudjanak szerezni közművelődési intézményekben, közösségi színterekben és főképpen a Nemzeti Művelődési Intézetnél.

A hallgatók pályaorientációjában, kapcsolatépítésében nagy szerepe van ezeknek a találkozási alkalmaknak. Magukévá tehetik az igazgatóság ismereteit a megye közművelődési szakmai hálózatáról, amit a későbbi munkavégzésük során nagy haszonnal fognak alkalmazni.

A műhelyfoglalkozás során Éles Krisztina megyei igazgató bemutatta a Nemzeti Művelődési Intézet tevékenységét; a közművelődési szakma jogi környezetét; a Vas Megyei Igazgatóság jó gyakorlatait. A beszélgetésből kiderült, melyek azok a szakmai és földrajzi területek, ahol a fiatalok innovatív ötleteikkel a területi feladatellátást segíteni tudják, önkéntesként együtt tudnak működni az igazgatósággal.

A délután folyamán formális és informális közösségek működését ismerhették meg a hallgatók, és projektötletek megvalósításának előkészítéséhez kaptak támogatást.

A hasonló, a felsőoktatásban tanulókat és a leendő munkáltatókat, a közművelődési szakma képviselőit összeismertető; valamint az elméletet a gyakorlathoz közelebb hozó, tematikus alkalmak létrehozásában Szombathelyen, Vas megyében egyre inkább megerősödik a partnerség.

Éles Krisztina

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.