Hermann Attila

módszertani referens
Telefonszám: +36 20/282-8706
E-mail cím: hermann.attila@nmi.hu

Megyei iroda:
Nemzeti Művelődési Intézet Hajdú-Bihar Megyei Igazgatóság

2001-ben szerzett történész, történelemtanári diplomát a Debreceni Kossuth Lajos Tudomány Egyetem BTK történelem és tanárszakán, majd ugyanitt másoddiplomát kapott a Művelődési és felnőttképzési menedzser szakon 2003-ban. Az egyetemi évek alatt két specializációt is elvégzett. Történelem szakon a kezdeményezésére létrejött „Modernkori hadtörténet” elnevezésű, a szociológia tanszéken pedig az Európai Unióról, „Európa-tanulmányok” címmel.
Szakmai munkáját 2003-ban a Kölcsey Ferenc Megyei Közművelődési Intézetben kezdte, és azóta is folyamatosan Hajdú-Bihar megye közművelődéséért dolgozik. Tevékenységei közül kiemelkedő helyet foglal el az amatőr művészeti csoportok gondozása, színjátszó és bábművészeti találkozók, egyéb nagyrendezvények szervezése.
2008-ban „Minőségfejlesztés a közművelődésben: Önértékelés a közművelődési szervezeteknél” tanúsítványt, 2010-ben a „Közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért” tanúsítványt, 2011-ben „Kiállítás rendező és szervező” tanúsítványt szerzett.
2003 óta a Népművelők Hajdú-Bihar megyei Egyesületének tagjaként tevékenykedik, titkári teendőit látja el, 2013 óta a Népművelők Országos Egyesületének ellenőrző bizottsági tagja.
A kulturális közfoglalkoztatás kapcsán részt vett a „Kulturális közösségszervezés alapjai” elnevezésű oktatási programban oktatóként 2014-ben és 2015-ben.
Hagyománytisztelő, értékőrző szemléletének köszönhetően nagy örömmel végzi a helyi értékek feltárását, népszerűsítését.
A munkája mellett az I. és II. világháború magyar vonatkozású történéseiben végez kutatómunkát, ennek eredményeképpen két kiadásban is megjelenhetett a „Csak előre, édes fiam…” című kötet, aminek társszerzője. A könyv a háború alatt viselt sapkajelvények ismertetésén keresztül mutatja be a hadieseményeket, hadtesteket. A második, javított, bővített kiadás a Nemzeti Művelődési Intézet gondozásában 2015-ben látott napvilágot.
A közösségi művelődésben és a kutatómunkában végzett állandó értékkeresése alakította ki benne hitvallását is:
„Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövőn.”

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.