NMI Művelődési Intézet Nkft. Fejér Megyei Irodája

  • Hírek
  • Kapcsolat
  • Ismertető
  • Munkatársak

Statisztikai műhelysorozat Fejér megyében

2019. január 28–31. között Fejér megyében Statisztikai tájékoztató napok címmel műhelysorozat indult, melynek célja az új statisztikai felület megismertetése, valamint az űrlap egyes tábláinak értelmezése. A cél ezúttal is a kitöltés megkönnyítése, valamint a hatékony...


Ágota folytatja

A sárszentágotai Ágota Színtársulat Fejér megyét képviselve, 2019. január 26-án részt vett a IV. Pajtaszínházi Szemlén, Budapesten, a Nemzeti Színházban. A szemle végén a Magyar Teátrum Társaság alelnöke, Szabó Ágnes által átadott emléklapon méltatták a...


Színházban folytatódott a szakmai műhelysorozat Székesfehérváron

A Művelődő közösségek az Alföldön EFOP-3.7.3-16-2017-00149 számú projekt keretében több alkalommal is a Vörösmarty Színházban zajlott a színjátszó kör vezetők részére szervezett szakmai műhelysorozat.   A műhelysorozat szakmai vezetője, Kozáry Ferenc, a Vörösmarty...


Együtt örvendezve ünnepelték az új közösséget

A IV. Pajtaszínház programban Fejér megyét a teljesen újonnan létrejött Ágota színtársulat képviseli. A Magyar Teátrumi Társaság által delegált Kozáry Ferenc színművész – a székesfehérvári Vörösmarty Színház tagja – mentorként segítette a csoportvezető, Balog Mónika...


Központban a személyiségfejlesztés és a színházak technikai arzenálja

A Művelődő közösségek az Alföldön EFOP-3.7.3-16-2017-00149 számú projekt keretében immár állandósult taglétszámmal, egymást elfogadva, egyre erősödő közösségként folytatják Fejér megyei színjátszó köreinek vezetői a júniusban megkezdett műhelymunka-sorozatot Kozáry...


Őszi közművelődési szakmai nap – Fejér megyében

A Nemzeti Művelődési Intézet Fejér Megyei Irodája Székesfehérváron, A Szabadművelődés Házában megyei közművelődési szakmai napot szervezett 2018. november 14-én a kulturális törvény változásából következő gyakorlati tennivalókról, valamint a 2017. évi közművelődési...


Sárszentágotai próbák

A IV. Pajtaszínházi Program keretében az őszi szünetben is folytatódtak az Ágota Színtársulat próbái. A tagok kiválasztották a bemutatandó művet, Dickens Karácsonyi ének című regényének Mócsáné Nagy Ágnes általi átiratát. A szeptember óta tartó próbák során a...


Pajtaszínház – új közösség születése Sárszentágotán

A Nemzeti Művelődési Intézet és a Magyar Teátrumi Társaság együttműködésében elindult a IV. Pajtaszínház Program. Fejér megyében az előző években Kincsesbánya és Magyaralmás szerepelt a projektben, idén olyan helyszín kap bemutatkozási lehetőséget, ahol eddig még nem...


A színjátszók folytatják

A Művelődő közösségek az Alföldön EFOP-3.7.3-16-2017-00149 számú projekt keretében kibővült taglétszámmal egyre erősödő közösséggel folytatódik Fejér megyében a színjátszókör vezetők, tagok és a színjátszás iránt érdeklődők számára szervezett szakmai műhelysorozat. A...


„Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás” – A Fejér megyei háromnapos tanulmányút tapasztalatai

A tanulmányutak a hazai jó gyakorlatok, a fenntartható tevékenységek megismertetését és a kulturális intézmények közötti kapcsolati háló kialakítását, valamint a szakmai együttműködések megerősítését hivatottak elősegíteni. A rendezvénysorozat kiemelt célja a...


Együtt bábozunk

Az „Otthonról haza” projekt keretében (EFOP-1.12.1-17-2017-00022) fejlesztő program indult az amatőr bábjátszás területén a Közép-Dunántúl régió három megyéjében. Ebben az évben a pápai Pegazus Színház szakmai közreműködésével megvalósuló hároméves programban a...


Színjátszóműhely Székesfehérváron

2018. június 26-án elindult az NMI Művelődési Intézet Fejér Megyei Irodájának Színjátszóműhely sorozata Székesfehérváron, az Öreghegyi Közösségi Házban. A foglalkozások célja, hogy a mindennapokban is használható ismeretanyagot adjon át a megye...


Szakmai nap a Velencei-tó partján

Különleges helyszín adott otthont 2018. első Fejér Megyei Közművelődési Szakmai Napjának. 2018. május 28-én, a Velencei-tó partján fekvő Hauszmann Alajos Egységes Közművelődési Intézményközpont és Könyvtár a székhelyén, a velencei Meszleny–Wenckheim-kastélyban látta...


Kézműves képzések Fejér megyében

A Népművészeti Egyesületek Szövetsége és az NMI Művelődési Intézet szervezésében két csoportban, három napon át, napi hét órában 2018. május végén került megvalósításra a kulturális közfoglalkoztatottak kézműves képzése Fejér megyében. A Művelődési Intézet Fejér...


Fejér megyében is Kodály szellemében dolgoztak a fiatalok

2018. május 14-én Fejér megyében is véget értek a „135+1=A jövő zenéje” programjai. 2018 áprilisában‒májusában Fejér megye három településén összesen négy csoport dolgozott Kodály Zoltán szellemében. Pusztaszabolcson két csoport, két korosztály ismerkedett meg a...


A Tótágas Társulat ismét megtöltötte a Kincsesbánya Művelődési Ház színháztermét

„Mélyen tisztelt nagyérdemű közönség! Színtársulatunk bemutatta nektek a búsképű lovag, Don Quijote de la Mancha szörnyűséges kalandjairól és gyönyörű szép haláláról szóló, ámde mulattató játékot. Reméljük, hogy játékunkkal sikerült megríkatnunk és megnevettetnünk...


Kultúrházak éjjel-nappal Székesfehérváron ‒ Helyben van a sokszínűség

2018. február 2. és 4. között zajlottak le országosan a Kultúrházak éjjel-nappal programsorozatának eseményei. Az eseménysorozatot meghirdető és lebonyolító Magyar Népművelők Egyesülete, valamint a rendezvények fő támogatója, az Emberi Erőforrások Minisztériuma ebben...


A Magház-Színkör készül a települési bemutatóra, avagy a Karácsonyi ének Magyaralmáson

2017-ben Fejér megyében Magyaralmás kapott lehetőséget a III. Pajtaszínházi programba való bekapcsolódásra, ahol augusztus vége óta Tóth Ferencné, Manyika helyi csoportvezető lelkes vezényletével és Kozáry Ferenc színművész, a Magyar Teátrumi Társaság által...


Kézműves képzések Fejér megyében

39 fővel, 4 csoportban, 2 helyszínen 6 oktatóval zajlott Fejér megyében a kulturális közfoglalkoztatottak népi kézműves programja. A 28 órás nonformális képzés az NMI Művelődési Intézet és a Népművészeti Egyesületek szövetsége szervezésében, a Művelődési Intézet Fejér...


Hogyan tovább IKSZT-k? – Régiós szakmai nap Mezőfalván

Mezőfalván, az egykori zirci ciszterciek egyik birtokközpontjában kapcsolódott össze újra Veszprém és Fejér megye 2017. november 29-én, hogy a két megye IKSZT munkatársai találkozzanak, tapasztalatot cseréljenek, jó gyakorlatokat ismerjenek meg, és nem utolsó sorban...


Értékműhellyel a századok nyomában

Az NMI Művelődési Intézet Fejér Megyei Irodája a korábbi időszakban jórészt kerekasztal-beszélgetések, értékünnepek szervezésével segítette a megye településeinek értékfeltáró, értékgyűjtő munkáját. Ugyanakkor 2016-ban egy értéktár bizottsági tagoknak szervezett...


Szakmai fórumsorozat a kulturális alapellátás kiterjesztéséről – Megyei Közművelődési Szakmai Nap Székesfehérváron

Az NMI Művelődési Intézet együttműködésben az Emberi Erőforrások Minisztériuma Kulturális Államtitkárságával közművelődési szakmai napot tartott 2017. november 21-én, Székesfehérváron, a Köfém Oktatási és Közművelődési Központban. A fórum témája a szakterületet érintő...