Ösztöndíjprogram

KÖZMŰVELŐDÉSI TUDOMÁNYOS ÖSZTÖNDÍJPROGRAM

A Nemzeti Művelődési Intézet küldetése, hogy a közösségeket képessé tegye saját értékeik felismerésére és az ebből adódó lehetőségek kiaknázására. Ennek támogatására képzések, tudásmegosztó alkalmak, képzésfejlesztés, valamint a szakterület felsőoktatási és tudományos területen dolgozók támogatása révén szeretné a megfelelő szakmai utánpótlást biztosítani.

A pályázati program a közösségi művelődés tudományos utánpótlásának erősítését célozza azáltal, hogy támogatja olyan tehetséges hallgatók/szakemberek és mentoraik kutatómunkáját, akik a szakterületen kutatnak és végeznek Tudományos Diákköri, doktori vagy egyéb szakmai elvárásként felmerülő kutatótevékenységet. Célunk a kutatómunka támogatása, az ösztöndíjprogram révén a tudományos munkát végzők számának növelése, a szakterületre vonatkozó kutatások számának emelése, valamint a közösségi művelődés iránt érdeklődő kezdő és tapasztaltabb kutatók elköteleződése.

Pályázati felhívás

Adatkezelési tájékoztató

1. alprogram: Közművelődési ösztöndíj tudományos diákköri munkát végzők számára

A közművelődési szakmával ismerkedő, tehetséges alap- és mesterszakos hallgatók Országos Tudományos Diákköri Konferenciára készített pályamunkájának alapját jelentő kutatás támogatása.

Pályázati adatlap (OTDK)

Pályázói nyilatkozat (OTDK)

Kutatási terv (OTDK)

Szakmai időszaki beszámoló (OTDK)

Szakmai záróbeszámoló (OTDK)

Témavezetői nyilatkozat (OTDK)

Mentorálási terv és igazolása (OTDK)

2. alprogram: Közművelődési ösztöndíj kutatócsoportok számára

A közösségi művelődés szakterületéhez kapcsolódó kutatások támogatása. A pályán lévő tudományos tevékenységet végzők elköteleződésének erősítése, megtartásának ösztönzése.

Pályázati adatlap (Kutatócsoport)

Pályázói nyilatkozat (Kutatócsoport)

Kutatási terv (Kutatócsoport)

Szakmai időszaki beszámoló (Kutatócsoport)

Szakmai záróbeszámoló (Kutatócsoport)

Befogadó nyilatkozat (Kutatócsoport)

 

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.