A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen pályázatot hirdet a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet II. 12. pont szerinti kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatására.

A kis lélekszámú településeken nagy terhet jelent a kötelező feladatok ellátásának biztosítása és a feladatellátáshoz kapcsolódó infrastruktúra karbantartása, felújítása, fejlesztése. A pályázat a 2016. január 1-jén fennálló lakosságszám szerint a 2000 fő alatti és a 12 000 forint egy lakosra jutó adóerő- képességet meg nem haladó települési önkormányzatok fejlesztési céljainak megvalósítását hivatott szolgálni.

Pályázati alcélok:
Az önkormányzat (a továbbiakban: Pályázó) támogatást igényelhet
a) a település belterületén út, híd vagy járda építésére, felújítására, karbantartására,
b) vízrendezési és csapadékelvezetési rendszer kiépítésére, felújítására,
c) köztemető felújítására, ravatalozó építésére illetve felújítására, temetőközlekedési utak építésére, felújítására,
d) olyan épület felújítására, fejlesztésére, illetve energetikai korszerűsítésére és szükség esetén megvásárlására, amely
da) igazgatási tevékenységet,
db) óvodai nevelést,
dc) kulturális tevékenységet vagy
dd) szociális vagy egészségügyi vagy gyermekvédelmi feladatellátást szolgál, vagy a jövőben fog szolgálni,
e) településrendezési tervek készítésére.
A fejlesztési célok a települési önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő vagyontárgyon valósíthatók meg.

Részletek

Pályázatok benyújtásának határideje:
– elektronikus feltöltés lezárása: 2017. szeptember 7. 16:00
– papír alapon történő benyújtás: 2017. szeptember 8.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.