A Közművelődés Kollégiuma három pályázati céllal teszi közzé felhívását.  Az első kiemelt téma a járási, megyei, országos és nemzetközi hatókörű közművelődési és közösségi nagyrendezvények, kiállítások, fesztiválok, valamint szakmai konferenciák megrendezése. Az igényelhető támogatás: programonként max. 800.000 Ft.

A második témakörben az amatőr művészeti, alkotó jellegű és honismereti bentlakásos (tematikus, naponta legalább 6 órás szakmai tartalommal, minimum 4 éjszaka időtartamú) táborok szakmai programjainak lebonyolítására nyílik lehetőség. A tervezett keretösszeg: 20.000.000 Ft.

A harmadik felhívásban közművelődési intézményekben, magas színvonalon működő műhelyekben létrejött műsorok, programok, produktumok kizárólag kistelepüléseken való terjesztésének, tájolásának támogatására (fesztiválon való részvétel kivételével) lehet pályázatot benyújtani. A tervezett keretösszeg: 20.000.000 Ft. Benyújtási határidők mindhárom pályázat esetén: 2017. október 20., éjfél.

A teljes pályázati felhívások az NKA honlapján olvashatóak.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.