A 60 órás akkreditált képzés célja olyan gyakorlatban alkalmazható tudás átadása, amely mind a pedagógusok, mind az előadóművészek, mind pedig az érdeklődők számára hasznosítható. A képzés elméleti és gyakorlati része egymásra épülve biztosítja a hallgatóknak azokat az ismereteket, amelyekkel hagyományos népmesék szóbeli elmondására alkalmassá válnak. Jelentkezési határidő: 2017. december 30.

A tanfolyam elméleti részében a hallgatók a népmese, valamint a rokon népköltészeti műfajok jellemzőinek tisztázásán túl megismerkedhetnek a magyar népmesekutató-iskola legfőbb eredményeivel, a magyar népmese nemzeti, illetve táji jellegzetességeivel, valamint a legjelentősebb hagyományőrző mesemondó egyéniségek hagyatékával. Tájékozódhatnak a népmese és mesemondói hagyomány változásairól, a népmese színpadi jelenlétének állapotáról, a mesei nyelvezet sajátosságairól, valamint arról, hogy a meseszövegekben rögzült nyelvi kódok, hiedelemképzetek, illetve a mesei fantasztikum világának sajátosságai miképpen hatnak a gyermeki pszichére, vagy akár a felnőttek társadalmi tudatára.

A tanfolyam gyakorlati szakaszában a hallgatók hagyományőrző és színpadi mesemondókkal való közös foglalkozások segítségével alakíthatják ki saját mesemondó technikáikat. A módszertani órák keretében megtanulhatják ezen technikák tudatos alkalmazásának, a meseszövegek stílusos, szabad variálásának módját, valamint mindezek hasznosítását a mesemondás tanításának folyamatában. A tanfolyam szakmai gyakorlatát egy mesemondó versenyen való hospitálás, valamint az itt szerzett tapasztalatok közös elemzése egészíti ki.

A felkért oktatók és előadók: Fábián Éva, Raffai Judit, Sándor Ildikó, Agócs Gergely, Berecz András, Voigt Vilmos évtizedes tapasztalattal rendelkeznek a népmese kutatása, előadása területén.

További részletes információk a Hagyományok Háza honlapján olvashatóak.

 

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.