A Miniszterelnök általános helyettese a nemzetpolitikai tevékenységgel kapcsolatos közigazgatási ösztöndíjakról szóló 98/2015. (IV. 20) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 3. § a) pontja alapján meghirdeti a Kőrösi Csoma Sándor Programot és a Petőfi Sándor Programot.

Kőrösi Csoma Sándor Program

A pályázat célja a Magyar Diaszpóra Tanács 2017. évi Zárónyilatkozata üdvözli a Kőrösi Csoma Sándor Program (a továbbiakban: Program) folytatását, mely az elmúlt években segítette a diaszpórában élő magyar közösségek boldogulását. A Nemzeti Ügyek Kormánya elkötelezett az iránt, hogy az Alaptörvényben az egységes magyar nemzetre megfogalmazott felelősségviselést a diaszpóra tekintetében is megvalósítsa.

A pályázat benyújtása: a 2018. február 15. napjától 2018. március 12. napjáig.

További részletes információk

Petőfi Sándor Program

A pályázat célja a Magyar Állandó Értekezlet 2017. évi zárónyilatkozata üdvözli a Petőfi Sándor Program (a továbbiakban: Program) folytatását, melynek szellemében céljuk, hogy a kárpát-medencei magyar közösségek elmúlt évek során kialakult intézményrendszere – amely az egyének és közösségek integrációja révén hozzájárul a magyar önazonosság és a magyar nemzet összefogásának erősítéséhez – tovább fejlődjön és erősödjön. A Programot annak érdekében hozták létre, hogy a magyar szórványközösséget támogassák és az anyaországgal való kapcsolattartást erősítsék.

A pályázat benyújtása: a 2018. február 15. napjától 2018. március 12. napjáig.

További részletes információk

 

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.