Az EFOP-1.12.1-17-00022 azonosító számú „Hálózatépítés az élő néphagyományért – közösségfejlesztés és tudásbővítés megvalósítása a civil társadalom bevonásával a határon átnyúló kulturális kapcsolatok erősítésén keresztül” projekt keretében az NMI Művelődési Intézet helyi értékeket bemutató kisfilmes pályázatot hirdet 18-25 év közötti fiatal alkotói közösségek számára. A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 5.

A PÁLYÁZAT CÉLJA

A pályázat célja a Kárpát-medencei magyar ifjúsági közösségek identitástudatának erősítése, az összetartozás-tudat kialakítása és elmélyítése, a határon átnyúló együttműködések kialakítása és erősítése az értékfeltárás és értékmegőrzés eszközével.

A TÁMOGATÁS FORMÁJA

A beérkezett filmeket felkért közművelődési és filmes szakemberekből álló zsűri értékeli. A zsűri választja ki azokat a pályázói közösségeket is, akik 2018. július 11-15. között ingyenes részvételt (teljes ellátással) nyernek egy 5 napos, bentlakásos filmtáborba. A filmtáborban neves filmes és értékgyűjtő szakemberek fogják oktatni és a gyakorlatban bemutatni az érték és hagyománygyűjtés módszereit. A táborban filmszakmai ismeretek bővítésére is alkalom nyílik – operatőri és vágási ismeretek, filmek rendezése, szerkesztése, a riportkészítés módszerei. A tábor a szakmai munkán túl hangsúlyt fog helyezni a közösségi élet alakítására, az érkező csapatok tartalmas bemutatkozására.

A PÁLYÁZAT

Az ifjúsági közösségek által készített kisfilmek megörökítik a számukra fontos helyi értékeket. Téma megkötése nélkül lehet nevezni bármilyen műfajú filmmel (fikciós, animációs, dokumentum és portréfilmek, klipek és hangulatfilmek, módszertani és PR filmek). A nevezett filmeknél egyetlen megkötés, hogy az alkotások valamilyen módon kapcsolódjanak a település helyi értékeihez, hagyományaihoz, helyi közösségeihez.

A film szólhat a településeken található természeti és kulturális örökségről, közösségekről, a település múltjáról vagy jelenéről, történetéről, a kultúra, a tudomány, a művészet, a vallás, a gazdaság területén elismert személyiségekről vagy akár hétköznapi emberekről is. A feldolgozás módja lehet klasszikus vagy a mai kor hangulatát, módszereit tükröző.

A filmek maximális hossza 15 perc lehet. Egy pályázó több filmet is benyújthat a pályázat keretében.

A PÁLYÁZÓK KÖRE

A pályázatra 2-3 fős, a nevezési határidő utolsó napján a 18. életévét már betöltött, de a 26. életévét még be nem töltött fiatalokból álló közösségek, csoportok jelentkezhetnek képviselőjük (a pályázó) útján:

Pályázó lehet: pályázatot benyújtó személy lehet, aki a nevezési határidő utolsó napján a 18. életévét már betöltötte, azonban a 26. életévét még nem töltötte be, és vállalja a pályázatában résztvevő 2-3 fős, fiatalokból álló csoport képviseletét.

Pályázatban résztvevő alkotótárs(ak): a pályázón kívül a pályázatban résztvevő csoporttag(ok).

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 5.

A teljes felhívás letöltése

Letölthető mellékletek:

Regisztrációs űrlap
A pályázó nyilatkozata
A pályázatban résztvevő alkotótárs nyilatkozata
Adatkezelési tájékoztató

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.