Együttműködési megállapodást kötött az NMI Művelődési Intézet és az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Felnőttképzés-kutatási és Tudásmenedzsment Intézete. 2018. május 4-én a „Tanulás, tudás, innováció” című országos konferencia nyitányaként került sor annak a stratégiai együttműködési megállapodásnak az aláírására, melyet a közösségi művelődés országos szakmai-módszertani fejlesztő szervezete, az NMI Művelődési Intézet kötött a rangos szakmai tanácskozást jegyző ELTE PPK Felnőttképzés-kutatási és Tudásmenedzsment Intézetével. A megállapodást a Művelődési Intézet részéről Kárpáti Árpád ügyvezető igazgató, az ELTE PPK részéről Dr. Fábri György dékánhelyettes írta alá.

A hosszú távú közös munka alappillérei azok az értékek, melyeket mindkét intézmény egyként vall és érvényesít szakmai tevékenységében: az élethosszig tartó tanulás támogatása, a közösségi kezdeményezésekbe és a közösségi tudás hasznosulásába, valamint a kultúra és közösségi művelődés társadalomfejlesztő hatásába vetett hit.

Az együttműködés fókuszában a kulturális szakemberek képzésfejlesztése, kiemelten a közművelődési intézmények, civil szervezetek értelmiségi utánpótlásának biztosítása, az ott dolgozó munkatársak elméleti és gyakorlati ismereteinek fejlesztése, szakmai gyakorlatuk megszerzésének segítése áll.

Kárpáti Árpád az együttműködés kapcsán beszélt a Művelődési Intézet szak- és szakmafejlesztési tevékenységéről, s a most kötött megállapodás mérföldkő jelentőségéről ebben a folyamatban. Rámutatott: a közösségi művelődés szakterülete az utóbbi években számos innovatív kezdeményezéssel, mintaprojekttel és együttműködéssel bizonyította be, hogy általa a kultúra társadalom- és gazdaságfejlesztő tényező lehet, emellett képes hosszú távú perspektívát nyújtani a terület iránt érdeklődő fiatalok számára is.

Fábri György kiemelte, hogy 2017. szeptember óta – a Felnőttképzés-kutatási és Tudásmenedzsment Intézetben a közösségszervező szak indulásával – a közművelődés ismét színvonalas felsőoktatási alapképzéssel, valamint annak tudományos mesterképzésével is rendelkezik, így az ELTE PPK egyike azoknak a felsőoktatási intézményeknek, ahol a jövő közösségi művelődési szakemberei elvégezhetik felsőfokú tanulmányaikat. Az NMI Művelődési Intézetével aláírt együttműködés által olyan, mindkét intézmény számára előnyös megállapodás jött létre, amelynek segítségével erősíthetik a szakterület oktatásában betöltött szerepüket.