A Nemzeti Művelődési Intézet 2013-ban mintaprogramként indította el országos kulturális közfoglalkoztatási programját, amely 5 év alatt a tervezettnél is eredményesebben valósult meg. A program bebizonyította, hogy reálisan mérte fel a települések akkori helyzetét és megfelelő válaszokat tudott adni a társadalmi folyamatokra. Az eredményességhez ugyanakkor nagyban hozzájárult a hazai munkaerőpiaci helyzet, elmúlt években történő jelentős javulása is.  

A program folyamatosan illeszkedett az aktuális munkaerőpiaci helyzethez, az álláskeresők számának mértékéhez és területi eloszlásához. Az évente meghirdetett programra jelentkező álláskeresők száma folyamatosan csökkent, a Művelődési Intézet három évvel ezelőtti 6 ezres foglalkoztatotti létszáma a mostani programzárásra 1900 főre csökkent. A programba történő bekapcsolódáshoz szükséges felsőfokú diplomával vagy érettségivel rendelkező álláskeresők száma annyira lecsökkent, hogy a Művelődési Intézet az elmúlt évben már nem tudta elérni a számára támogatott létszámkeretet sem.

Csak a Művelődési Intézet ötéves Kulturális Közfoglalkoztatási Programjában 29 ezer ember vett részt, akik közül összesen mintegy 9 ezer fő tért vissza az elsődleges munkaerő-piacra. A legutóbbi, június 30-al záruló programszakaszban a közfoglalkoztatottaknak 33%-a már a program alatt, a zárást követően pedig további 11% (összesen 44%) helyezkedett el, így a programnak ez az üteme minden eddiginél eredményesebbnek mondható.

A Művelődési Intézet a kezdetektől azt szorgalmazta, hogy a településeken a közfoglalkoztatottak bevonásával helyi értékekre építő, fenntartható közösségi kezdeményezések induljanak el, és a programba bevont álláskeresők megtalálják helyüket az elsődleges munkaerő-piacon. Az elmúlt évek során az ország szinte valamennyi településén jelen voltak a kulturális közfoglalkoztatottak, akik számos helyi kezdeményezéssel, fejlesztéssel gazdagították településüket. Mindezek érdekében a Művelődési Intézet kutatásokkal segítette a települések feltárását, hírlevelekkel, jó gyakorlatok megosztásával segítette a közfoglalkoztatottak munkáját, szakmai napokat, térítésmentes képzéseket szervezett számukra.

A Művelődési Intézet közfeladata, az eddigiekhez hasonlóan továbbra is a települések közművelődési feladatainak szakmai támogatása. Így továbbra is kapcsolatban marad partnerszervezeteivel, részükre minden olyan szakmai segítséget megad, amellyel biztosítani tudják a helyi közművelődési feladatok eredményes ellátását, az ehhez szükséges szakemberek biztosítását.