A Hagyományok Háza meghirdeti határokon és generációkon átívelő, felnőtteknek szóló népmesemondó versenyét. A népmese ma már a gyermekvilág részének számít a köztudatban, holott egykor a felnőttek műfaja volt.  A régiségben, a néphagyományban, a tradicionális közösségekben felnőttek meséltek felnőtteknek, a gyermekek pedig hallgatókként nevelődtek bele a mesemondás, mesehallgatás gyakorlatába. A versenyre a pályázók 2018. október 10-ig jelentkezhetnek.

Napjaink mesemondó versenyeinek többségét nem az élőszavas mesemondás, hanem a sokszor irodalmi stílusban átírt  szövegek betanulása, majd felmondása, illetve gyermekversenyzők jellemzik.  Pedig csak kivételes esetben akadnak olyan gyermekek, akik rendelkeznek az élőszavas mesemondáshoz elengedhetetlen improvizációs készséggel, és azt alkalmazni is tudják.  A főiskolások körében rendszeresek a (nép) mesemondó-versenyek, idősek otthonában is akadnak még ilyenek, de általában felnőtteknek szóló, nagy területet érintő verseny még nem volt hazánkban.

Ezért hirdeti most meg a Hagyományok Háza és a Hagyományok Háza Hálózat felnőtteknek szóló népmesemondó versenyét, amelyben azt várják és értékelik, ami egykor a népi kultúrában természetes volt: ha a mesemondó élőszóban, improvizatív módon mesél.

A verseny a fiatalabb és idősebb, sőt a legidősebb korosztály mesemondói számára is nyitott, ezzel szintén a népmese eredeti, hagyományos kultúrában betöltött szerepére helyezik a hangsúlyt mindamellett, hogy hallgatóságként szívesen fogadnak iskolás gyermekcsoportokat is. A határokon átívelő nevezési lehetőség a kulturális identitás elmélyítését is szolgálja, továbbá lehetőséget teremthet a határon túli nyelvjárások és a helyi népmesekincs megismerésére.

További részletes információk a Hagyományok Háza honlapján olvashatóak.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.