Ifjúsági közösségek szerveződésének és programjaik támogatása, animátorok képzésének és működésének támogatása

Magyarország Kormányának felhívása civil szervezet, települési, nemzetiségi önkormányzat, egyházi jogi személy támogatása: ifjúsági közösségek szerveződésének és programjaik támogatása, animátorok képzésének és működésének támogatása érdekében. A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a társadalmi együttműködés erősítése és a szegénység, valamint a hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelem A cél elérését a Kormány civil szervezet, települési, nemzetiségi önkormányzat, egyházi jogi személy együttműködésével tervezi megvalósítani jelen felhívásban foglalt feltételek mentén. Jelen felhívás keretében a helyi támogatási kérelem benyújtására 2019. január 31-ig van lehetőség.

Pályázati felhívás

Helyi, térségi kulturális, sport és környezet tudatosságot fejlesztő rendezvények, valamint a helyi értékek megismertetése tematikus programok segítségével

Magyarország Kormányának felhívása a mikrovállalkozások, a nonprofit szervezetek (államháztartáson belül és kívül) (szociálisszövetkezetek is), és az egyházak támogatása: tematikus nyári tábor sorozat, települési értékeink programszerű bemutatása (különösen kisiskolások számára), helyi értékeket bemutató, továbbá hagyományt teremtő, hagyományőrző települési, térségi rendezvények, naturpark rendezvények, a települési környezet megóvását célzó helyi-térségi programok támogatása és az ezekhez kapcsolódó marketing tevékenység. Különösen támogatják a turisztikai vonzerővel rendelkező, magas színvonalú, több éve megrendezésre kerülő rendezvényeket, amelyek multiszektorális együttműködés (pl.: helyi termelők, kézművesek, iparművészek) mellett jönnek létre. Az együttműködés célja a projekt megvalósítását kell, hogy szolgálja. Jelen felhívás keretében a helyi támogatási kérelem benyújtására 2018. december 1-ig van lehetőség.

Pályázati felhívás

Közösségi célú eszközbeszerzés támogatása

Magyarország Kormányának felhívása a Somló-Marcalmente-Bakonyalja LEADER Akciócsoport (HACS) illetékességi területén működő civil szervezetek, egyházak és önkormányzatok támogatása: lehetőséget biztosít a civil szervezeteknek, egyházaknak és az önkormányzatoknak a kulturális és hagyományőrző, képzést/oktatást segítő, hátrányos helyzetben lévő szereplők segítése, a településképet javító tevékenységeik ellátása, ezzel a közösségépítés, illetve a települések turisztikai vonzerejének javítása, a térség vonzó és megtartó erejének növelése, a helyi hagyományok és értékek összegyűjtése és megőrzése, a helyi képzési és továbbképzési lehetőségek fejlesztése, a helyi lakosok és civil szervezetek közötti együttműködés fejlesztése, a leszakadó, hátrányos helyzetű csoportok célzott fejlesztése és támogatása, az inspirációs és motiváló fejlődési és tanulási lehetőségek biztosítása érdekében. Jelen felhívás keretében a helyi támogatási kérelem benyújtására 2018. december 31-ig van lehetőség.

Pályázati felhívás

Civil közösségfejlesztési programok, fejlesztések támogatása

Magyarország Kormányának felhívása a Lenti és Térsége Vidékfejlesztési Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport (HACS) illetékességi területén működő nonprofit szervezetek támogatása: a HACS területén egyéni építési beruházásokkal, kisléptékű fejlesztésekkel, szervezetek tevékenységéhez kapcsolódó gépek, eszközök, berendezések, immateriális javak beszerzésével, marketinggel és képzésekkel, tréningekkel, tudásmegosztást célzó rendezvényekkel civil közösségfejlesztési programok, fejlesztések megvalósításának érdekében. Jelen felhívás keretében a helyi támogatási kérelem benyújtására 2018. november 30-ig van lehetőség.

Pályázati felhívás

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.