„Magyar fiatalok a Kárpát-medencében – Magyar Ifjúság Kutatás 2016” címmel készül tanulmánykötet, mely a 2016-ban megvalósult, sorban az ötödik nagymintás, a Kárpát-medence magyarlakta területeit érintő ifjúságkutatás eredményeit összegzi. A kézirat elektronikusan már elérhető, a kutatás adatbázisait és az alkalmazott kérdőíveket kizárólag nonprofit, oktatási és kutatási célból igényelni lehet a Kutatóponttól.

A 15–29 évesekre vonatkozó Magyar Ifjúság Kutatás 2016 számos kérdéskörrel foglalkozik, amelyek többsége összehasonlításra érdemes, így a magyarországi és a külhoni magyar fiatalok körében egyaránt vizsgálható. Az összesen 12 ezer megkérdezett fiatal részvételével készült reprezentatív kutatás a fiatalok megismerését célzó szakmai munkának számos elemzési lehetőséget kínál. Ennek első lépései a 2017-ben megjelent magyarországi és külhoni gyorsjelentések voltak. A kutatás eredményeit összefoglaló tanulmánykötet a következő ezen lépések sorában, amely hamarosan kézzelfoghatóvá is válik, de már most olvasható kézirat formájában elektronikusan.

Bővebb információ

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.