Civil szervezetek működésének, szervezetük fejlesztésének és együttműködésük támogatása

Magyarország Kormányának felhívása  a civil szervezetek támogatása: a  civil szervezetek működésének, szervezetük fejlesztésének és együttműködésük támogatása. Az  intézkedés a térségben működő, hagyományőrző, értékteremtő, a helyi kulturális és sportéletben tevékenykedő, közbiztonsággal  foglalkozó civil szervezetek  működésének, programjainak és  szervezetfejlesztésének támogatása érdekében. Jelen felhívás keretében a helyi támogatási kérelem benyújtására 2019. január 31-ig van lehetőség.

Felhívás

Térségi fiatalok számára szervezett, közösségépítést és helyi identitástudat kialakulását is szolgáló ifjúsági táborok megszervezése

Magyarország Kormányának felhívása  a Pannónia Kincse LEADER Egyesület területén működő önkormányzatok, székhellyel/telephellyel rendelkező nonprofit szervezetek, egyházi jogi személyek támogatása: a társadalmi esélyegyenlőség fokozása, az előítéletesség és a hátrányos megkülönböztetés elleni többszintű fellépés és ezzel párhuzamosan hátránykompenzáció megvalósítása, szabadidő hasznos eltöltése, a szülők leterheltségének csökkentése érdekében. Jelen felhívás keretében a helyi támogatási kérelem benyújtására 2018. december 31-ig van lehetőség.

Felhívás

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.