A Csongrád megyei tanulmányút első napján a Móra Ferenc Múzeumot látogattuk meg. Az intézmény megyei hatókörű városi múzeumként működik, a gyűjtési területe az egész megyére kiterjed. Három legfontosabb feladata a gyűjtés, a tárolás és a bemutatás.

A tárgyak nem önmagukért vannak, hanem azért, hogy egy kor szokásait és hagyományait bemutassák, és ebből egy egész nemzet építkezhet. – mondta Szatmári Csilla osztályvezető. A múzeum közösségi térként is működik. Kiemelkedő programjaik a TKM – Tájak, Korok, Múzeumok program, amely csaknem 50 éves múltra tekint vissza.  2010 óta működik a múzeumi önkéntes csoport, amely az érdeklődők számára nyújt lehetőséget arra, hogy képzésben vegyenek részt és tárlatvezetőként járuljanak hozzá a múzeum működéséhez.

A Somogyi Károly Könyvtárban a könyvtár funkcióit, programjait ismertük meg. Létrejötte Somogyi Károlynak köszönhető, aki saját gyűjteményét adományozta a könyvtárnak. Állandó kiállításként megtekinthető a könyvtár átadását bemutató kiállítási anyag. Feladataik közé tartozik a digitális könyvtár és adatbázis, Vasváry és virtuális kiállítás működtetése. Új típusú feladat a könyvtár falain belül a közösségépítés. A helyi kluboknak találkozási és működési lehetőséget biztosítanak, rendezvényeket szerveznek, ilyen például a képregény fesztivál, de városi rendezvényekhez is csatlakoznak: SZÍN, Kultúra Ifjú Nagykövetei, Kö7-Középiskolások hete. Közösségi szolgálatot is szerveznek a fiataloknak, akik több feladat közül választhatják ki a nekik tetszőt. Egyetemi projekt is elindult a gazdasági karral, a hallgatók a könyvtár marketing és kommunikációs munkájában segédkeznek.

A szakmai konferenciát a szegedi Szent-Györgyi Albert Agórában rendeztük meg. Az agora igazgatója, Orbán Hedvig bemutatta az intézmény tevékenységét, kulturális programjait és az intézményhez kapcsolódó civil szervezeteket. Az igazgatónő elmondta, hogy a közösségfejlesztés első lépése náluk a táboroztatás, és az ott létrejövő kis közösségeket viszik tovább. A másik módszer, hogy ők kérnek fel vezetőket csoportok létrehozására, vagy őket keresik meg, hogy szeretnének egy közösséget/csoportot létrehozni valamilyen témában. Az agora részeként működik egy számítástechnikai múzeum is, illetve kémiai kísérleti „színházat” is működtetnek.

A mindszenti Keller Lajos Könyvtár és Kulturális Központ intézményvezetője, Kovács Ildikó és kolléganője, Mezeiné Horváth Henriett rendhagyó, interaktív előadást tartott, amely egyrészt foglalkozott a saját kis közösségük fejlesztésével és problémáival, másrészt a hozzájuk kapcsolódó civil szervezetekkel való együttműködést mutatta be. Az intézmény több funkciót is ellát, falain belül helyet kap a könyvtár, a helytörténeti gyűjtemény, közművelődés és egy strand is, mindemellett önkéntes pontként is működik.

Dezső Dóra, a csongrádi Művelődési Központ és Városi Galéria igazgatója a CsongrádON – Városismereti kalandjáték közösségi kidolgozása című előadása a fiatalok bevonásának módszertanát mutatta be. Kitért arra, hogy hogyan lehet a fiatalokat hatékonyan bevonni a közösségi munkába, illetve hogyan lehet fenntartani a közösséget. Az alapot az adta, hogy a fiatalok ötleteire és technikai ismereteire támaszkodva építették fel a városismereti játékot. A játék célja a város történelmi és kulturális hagyományainak ismerete, a helyi identitás erősítése. A játék állandóan fejlődik és változik, a hosszú távú célok között szerepel a további fejlesztés és bővítés.

A Mórahalmi Kapocs Népfőiskola szakmai vezetője, Kovács-Tanács Istvánné arról beszélt, hogy a népfőiskolát a helyi gazdák megsegítésére, ismereteik fejlesztésére hozták létre. Előadásában kiemelte, hogy minden népfőiskola egyedi, ők a népi és nemzeti értékek mentén kezdték meg a munkát. Nyolc település együttműködésével jött létre 2017 májusában. Programjaik között szerepelnek honismereti szakkörök, generációk közötti együttműködést segítő programok és szakmai előadások szervezése. Fiatal népfőiskola, fejlesztés alatt állnak.

Harangozóné Pálnok Orsolya, Baks Község Önkormányzatának munkatársa, a helyi roma integrációs gyakorlatot és modellprogramot mutatta be két kollégája segítségével. A program a helyi roma lakosság és hátrányos helyzetű emberek felzárkóztatására, közösségé fejlesztésére jött létre. A településen 2006-ban vette kezdetét a településfejlesztés, amely elsősorban egyrészt az infrastruktúrát – utak, intézmények felújítása, másrészt a humán fejlesztést – közösségi hálózat kiépítése – tűzte ki célul. Néhány évvel később egy komplex program keretein belül Csillagházat hoztak létre, ahol képzéseket, egészségnapokat indítottak a helyi lakosoknak. Meséd program – az integrációs programban roma származású szociális munkások is közreműködtek.

A Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. – D2 Ifjúsági Fejlesztő Központ ifjúsági koordinátora, Kispál-Podrácz Gyöngyi előadásában, az önkéntes programba történő bevonásról beszélt, arról hogy miként tudják a helyi fiatalokat megszólítani, bevonni az önkéntes munkába, illetve az önkéntes képzés folyamataiba. Küldetésüknek tekintik, hogy a középiskolásokat tájékoztassák lehetőségeikről és szakmai segítséget nyújtsanak számukra.

A délután folyamán a Hódmezővásárhelyi Tornyai Múzeum és Közművelődési Központ érték- és hagyományőrző szerepével ismerkedtünk meg. Lucza-Vígh Ernától megtudhattuk, hogy a múzeum egységes kulturális intézményként látja el a város múzeumi, közművelődési, valamint könyvtári feladatait. Előadásában kiemelte a „Kincsvadászat” programot, amely jelentős múlttal rendelkezik, ennek újításaként jött létre az „Időkapszula” játék, amelynek célja, hogy játékos feladatokon keresztül elérjék a fiatalokat és az érdeklődőket. Fontos feladatuknak tekintik a közösségek támogatását, és a fiatalok elérését és bevonását az intézményi programokba. A látogatás tárlatvezetéssel zárult, ahol az állandó és időszakos kiállítást is megtekinthettük. A múzeum időszakos kiállítása több fiatal művész számára is lehetőséget biztosít munkáik bemutatására.

A nap zárásaként, a szegedi Petőfi Telep Művelődési Ház közösségfejlesztő folyamatait ismertük meg. Az intézményben Jarabekné Treplán Mariann fogadott minket, aki a művelődési ház bemutatását követően az egyik jó gyakorlatot is ismertette. A jó gyakorlat a karácsonyi időszakhoz kapcsolódik, az érdeklődők elkészíthetik saját mézeskalács házukat, amelyet kiállítanak, majd árverésre bocsájtanak és a befolyt összeget a helyi idősek klubjának ajánlják fel. Végezetül mi is lehetőséget kaptunk arra, hogy elkészítsük és feldíszítsük saját mézeskalács házikónkat.

A Csongrád megyei tanulmányút harmadik napján Szentesre látogattunk el, ahol a Koszta József Múzeumban folyó jó gyakorlatokkal ismerkedhettünk meg. Farkas László Róbert, a múzeum igazgatója az intézmény működését és programjait mutatta be. Az intézményhez tartozik a múzeum, levéltár és művelődési központ. Nagy hangsúlyt fektet az intézményi és a civil szervezetekkel való együttműködésre. Ennek eredményeként újították fel közösen a múzeumhoz tartozó Péter Pál Polgárházat is. Jó kapcsolatot ápolnak az egyetemmel is, gyakorlati helyeket biztosítanak a hallgatók számára. Emellett múzeumpedagógiai foglalkozásokat tartanak fiataloknak.

Balogh Vivien

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.