A TOP 5.3.1-16 pályázati felhívás 3.4.1.1. B/f. pontja szerint: „biztosítani kell, hogy a megvalósításban részt vevő könyvtárak, közművelődési és muzeális intézmények legalább egy-egy munkatársa, vagy intézmény hiányában, a településen helyi közösségekkel foglalkozó személy részt vegyen a „Cselekvő közösségek” kiemelt projekt által biztosított képzéseken.”

A képzés megfelel a TOP-5.3.1-16 és a TOP-6.9.2-16 Helyi identitás és kohézió erősítése című pályázat kedvezményezettjei számára a pályázati felhívás 3.4.1.1. B/f. pontja szerinti képzési kötelezettség előírásának.

A képzés során megszerezhető kompetenciák:

 • a Cselekvő közösségek projekt céljainak és eredményeinek megismerése,
 • képesség a kulturális partnerség generálására,
 • képesség a közösségfejlesztés generálására,
 • képesség a kulturális intézményeket célzó fejlesztési folyamatok generálására,
 • jártasság a társadalmiasított intézményi modellek alkalmazásában,
 • jártasság az esélyegyenlőségi modellek alkalmazásában,
 • a kulturális önkéntességi tevékenység támogatási módszereinek elsajátítása,
 • kompetenciák esetpéldák, jó gyakorlatok gyűjtésére és alkalmazására a múzeumi, könyvtári, közművelődési területen.

A teljesítmény ellenőrzésének, értékelésének módja:

 • folyamatos nyomon követés és ellenőrzés az egyéni és csoportos feladatmegoldások során, szóbeli, oktatói értékelés,
 • elektronikus tesztek sikeres elvégzése,
 • portfólió készítése a csoportmunkák alapján (megfelelt/nem felelt meg).

A képzésről való hiányzás mértéke nem haladhatja meg az összes kontakt óraszám 20 %-át.

A képzés tervezett időpontja: 2019. március 4–5. és 2019. március 18–19.

A képzés tervezett helyszínét hamarosan közzétesszük!

A képzés elvégzésével megszerezhető dokumentum: tanúsítvány

 A képzés óraszáma: 30 óra távoktatás + 30 kontaktóra 

A képzéseket Európai Uniós forrásból valósítjuk meg, a résztvevők számára térítésmentesek.  A szállást és az étkezést is ingyenesen biztosítjuk a képzési napokon a résztvevők számára, illetve a képzésen résztvevők útiköltségét utólagosan megtérítjük.

Részvételi feltételek:

 • felsőfokú végzettség vagy legalább érettségi és OKJ-s kulturális szakirányú végzettség,
 • kulturális intézményben, illetve kulturális civil szervezetben szerzett minimum 2 éves munkatapasztalat,
 • Közép-Magyarország régióban (KMR) kívül működő kulturális intézményben vagy kulturális civil szervezetben betöltött munkakör.

Jelentkezési lap

A képzéssel kapcsolatos bővebb információ kérhető: Rocskár Vivien oktatási asszisztenstől a rocskar.vivien@nmi.hu e-mail címen.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.