A Külgazdasági és Külügyminisztérium pályázatot hirdet a kulturális és tudománydiplomáciai feladatok ellátásáról szóló 241/2016. (VIII. 16.) Korm. rendelet alapján a 2019. évre szóló Klebelsberg Kuno-ösztöndíjra.

A pályázati kiírás célja hogy, az ösztöndíj névadójának szellemiségét követendő, elsősorban a Collegium Hungaricumokban és külföldi magyar intézetekben, valamint egyéb helyszíneken elősegítse és támogassa:

– a magyar nyelv és irodalom, történelem és kultúra külföldi írott és tárgyi emlékeinek tanulmányozását,

– a feltárásukat, megóvásukat, és forráskiadásukat szolgáló könyvtári, kézirat-, illetve levéltári, múzeumi, valamint „oral history” tárgykörébe tartozó kutatásokat, illetve kulturális és tudományos célú külföldi szakmai tanulmányutakat,

– gyűjteményi alapú hungarika-anyagok szisztematikus feltárását, azokról tételes jegyzék és – lehetőség szerint – másolat készítését, a vonatkozó forrásanyagok számbavételét,

– a külföldi magyar intézetekben folyó kulturális diplomáciai és szakmai munka sikeres megvalósítását,

– a nemzeti közművelődési intézetek, közgyűjtemények és egyéb művészeti intézetek munkatársai esetében az EU-normákkal összhangban, a kultúra- és művészetfinanszírozással, a közművelődési és közgyűjteményi tevékenység modernizálásával összefüggő kérdések (különös tekintettel az állományvédelmi rendszerek és módszerek) tanulmányozását,

– a tematikus éveket és nemzeti évfordulókat előkészítő forrásfeltáró kutatásokat.

Az ösztöndíj 1-2 hónap kutatási időszakra pályázható.

Az ösztöndíjra az pályázhat, aki: mesterképzésben vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 112. § (7) bekezdése alapján azzal egyenértékű egyetemi képzésben szerzett oklevéllel rendelkezik;

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 29.

További információ

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.